Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Ala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ala 914 14,3% 34,1% 27,1% 24,4% 5,7% 54,9% 45,1% 1,8%  
Summa 914 14,3% 34,1% 27,1% 24,4% 5,7% 54,9% 45,1% 1,8%

http://www.val.se