Val till kommunfullmäktige i Ånge - Ålder och kön - Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 406 13,8% 28,8% 31,0% 26,4% 5,4% 52,5% 47,5% 6,4%  
Borgsjö-Erikslund 628 15,8% 24,7% 29,5% 30,1% 5,7% 51,8% 48,2% 4,3%  
Fränsta 1455 15,7% 25,1% 23,8% 35,4% 5,9% 49,7% 50,3% 1,5%  
Hallsta 455 11,6% 26,4% 27,7% 34,3% 4,6% 52,5% 47,5% 2,0%  
Ljungaverk 771 15,0% 28,3% 27,8% 28,9% 5,8% 54,3% 45,7% 5,1%  
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1078 9,7% 25,0% 31,3% 34,0% 4,0% 53,8% 46,2% 1,1%  
Ånge 993 17,5% 29,4% 28,4% 24,7% 7,3% 51,3% 48,7% 1,6%  
Ånge centrum 1402 19,3% 23,8% 19,3% 37,6% 6,3% 46,2% 53,8% 3,5%  
Östavall-Byberget-Överturingen 687 16,0% 22,6% 27,9% 33,5% 7,6% 55,7% 44,3% 4,5%  
Ånge 7875 15,4% 25,7% 26,4% 32,5% 5,9% 51,3% 48,7% 2,9%

http://www.val.se