Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Örnsköldsviks Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billsta 542 15,3% 30,1% 32,7% 22,0% 4,4% 52,0% 48,0% 1,3%  
Bjästa 1507 13,4% 27,1% 22,6% 37,0% 5,4% 49,2% 50,8% 3,6%  
Bredbyn-Sörflärke 1601 13,4% 24,5% 24,5% 37,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,9%  
Domsjö Södra 944 16,6% 36,3% 24,7% 22,4% 5,3% 49,7% 50,3% 2,5%  
Domsjö Västra 1329 15,5% 33,6% 29,0% 21,8% 5,7% 50,4% 49,6% 1,3%  
Gene 1261 18,8% 32,8% 23,5% 25,0% 6,7% 52,6% 47,4% 2,4%  
Gullänget 1367 17,5% 38,2% 20,0% 24,3% 7,2% 50,0% 50,0% 1,3%  
Haffsta 719 16,3% 38,2% 22,7% 22,8% 7,1% 50,5% 49,5% 1,8%  
Hörnett 1443 18,6% 39,2% 23,1% 19,1% 7,8% 50,4% 49,6% 1,5%  
Kroksta 1177 13,2% 34,0% 23,4% 29,5% 5,7% 51,1% 48,9% 0,7%  
Köpmanholmen 1284 15,0% 28,8% 27,8% 28,3% 4,8% 50,2% 49,8% 2,9%  
Mellansel 864 13,7% 25,0% 28,0% 33,3% 5,8% 50,5% 49,5% 3,0%  
Mo 972 16,2% 31,5% 26,1% 26,2% 6,2% 50,7% 49,3% 0,9%  
Norrflärke-Solberg 568 10,4% 22,9% 27,6% 39,1% 3,9% 53,9% 46,1% 1,8%  
Norrlungånger 1035 28,7% 29,2% 17,3% 24,8% 7,7% 50,1% 49,9% 3,6%  
Nätra-Landsbygd 1476 14,2% 30,0% 28,3% 27,6% 6,0% 52,8% 47,2% 1,2%  
Prästbordet 1423 20,0% 33,0% 23,0% 24,0% 7,3% 50,2% 49,8% 1,2%  
Sidensjö 926 11,0% 27,8% 26,5% 34,8% 3,6% 52,8% 47,2% 1,1%  
Skorped 476 14,7% 24,4% 25,8% 35,1% 7,1% 52,9% 47,1% 3,6%  
Sund 1824 13,5% 30,5% 25,4% 30,5% 5,4% 49,8% 50,2% 1,4%  
Översjäla 1558 11,4% 37,2% 21,8% 29,6% 5,3% 49,2% 50,8% 1,0%  
Örnsköldsviks Södra 24296 15,6% 31,6% 24,6% 28,2% 6,0% 50,7% 49,3% 1,8%

http://www.val.se