2014-09-23 13:41:58

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster

Samtliga 34 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Hässleholm

13,12%
7,19%
5,48%
5,13%
31,11%
3,14%
6,85%
22,58%
0,18%
4,28%
0,95%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,08%
+1,81
2010: 80,26%

Röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4262 13,12% -3282 -10,86 7544 23,98%
C Centerpartiet 2334 7,19% -752 -2,62 3086 9,81%
FP Folkpartiet liberalerna 1779 5,48% +112 +0,18 1667 5,30%
KD Kristdemokraterna 1666 5,13% -88 -0,45 1754 5,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10107 31,11% +808 +1,56 9299 29,56%
V Vänsterpartiet 1021 3,14% +67 +0,11 954 3,03%
MP Miljöpartiet de gröna 2225 6,85% +538 +1,49 1687 5,36%
SD Sverigedemokraterna 7334 22,58% +2882 +8,43 4452 14,15%
FI Feministiskt initiativ 57 0,18% +57 +0,18    
FOV Folkets Väl 1389 4,28% +581 +1,71 808 2,57%
ÖVR Övriga partier 309 0,95% +98 +0,28 211 0,67%
  Giltiga röster 32483 100,00% +1021   31462 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 595 1,80% +60 +0,13 535 1,67%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,04% -2 -0,01 16 0,05%
VDT Valdeltagande 33092 82,08% +1079 +1,81 32013 80,26%
  Antal röstberättigade 40319   +434   39885  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR BLANK OG VDT
13,60% 5,99% 6,37% 4,87% 32,96% 3,30% 7,57% 19,63% 0,17% 4,36% 1,19% 1,79% 0,01% 81,23%
11,21% 15,00% 5,15% 1,82% 19,70% 3,79% 5,91% 30,15% 0,30% 5,15% 1,82% 1,35%   80,99%
10,02% 3,41% 5,65% 3,52% 41,36% 5,12% 5,44% 19,94%   4,05% 1,49% 2,09% 0,10% 74,57%
15,39% 4,15% 6,70% 4,15% 28,80% 4,15% 11,14% 19,26% 0,38% 4,72% 1,13% 2,13%   70,03%
10,46% 2,55% 4,83% 3,49% 36,60% 3,49% 6,70% 23,59%   5,76% 2,55% 2,10%   77,28%
14,37% 4,12% 7,19% 4,94% 34,36% 3,37% 8,68% 17,44% 0,07% 4,94% 0,52% 1,69%   85,15%
14,82% 3,30% 5,59% 5,00% 34,29% 3,56% 10,16% 18,12% 0,51% 2,96% 1,69% 2,15%   73,64%
9,11% 15,92% 2,31% 4,39% 25,25% 3,95% 6,26% 28,98% 0,33% 2,31% 1,21% 1,62%   84,11%
9,70% 11,42% 2,97% 2,85% 31,74% 2,40% 3,54% 29,57%   5,25% 0,57% 1,79%   79,86%
16,28% 6,45% 10,05% 6,99% 31,69% 2,19% 8,42% 12,24% 0,11% 4,59% 0,98% 1,61%   83,48%
14,11% 2,95% 8,93% 6,96% 35,71% 1,61% 7,14% 15,98% 0,09% 5,45% 1,07% 1,06%   83,17%
7,80% 2,02% 2,15% 4,03% 58,60% 5,91% 4,84% 11,83% 0,13% 1,48% 1,21% 0,53%   65,16%
19,51% 6,16% 10,27% 5,26% 27,09% 1,28% 8,34% 17,59%   3,98% 0,51% 0,89% 0,13% 91,09%
16,06% 3,26% 6,68% 6,28% 32,03% 3,02% 6,84% 18,52% 0,08% 5,56% 1,67% 2,33%   83,75%
13,07% 8,54% 6,68% 4,83% 28,06% 3,27% 4,60% 25,46% 0,15% 4,83% 0,52% 1,68%   85,68%
14,18% 5,27% 6,03% 3,45% 33,62% 3,93% 11,02% 16,76% 0,19% 3,93% 1,63% 2,70%   72,80%
17,22% 5,67% 8,66% 8,56% 30,62% 2,27% 8,66% 13,09% 0,10% 4,85% 0,31% 1,92%   89,10%
15,38% 5,13% 6,41% 2,24% 33,33% 3,21% 12,50% 16,03% 0,96% 1,60% 3,21% 2,50%    
12,65% 8,37% 4,59% 5,39% 29,28% 2,99% 6,13% 25,51% 0,18% 4,19% 0,72% 1,81% 0,07% 82,93%
12,38% 6,96% 5,22% 4,45% 29,40% 3,29% 6,38% 27,27% 0,19% 3,38% 1,06% 2,54%   81,68%
9,80% 6,46% 4,01% 7,02% 32,63% 2,34% 5,12% 28,73% 0,22% 3,23% 0,45% 1,21% 0,11% 77,91%
10,82% 20,98% 5,94% 8,31% 12,53% 2,90% 6,73% 23,22% 0,26% 7,78% 0,53% 1,56%   85,27%
11,56% 8,91% 3,92% 7,64% 37,65% 2,97% 4,56% 20,36%   1,59% 0,85% 1,36% 0,10% 78,64%
13,66% 12,68% 3,41% 3,90% 24,39% 3,78% 7,68% 27,93% 0,37% 0,73% 1,46% 2,61%   75,38%
18,60% 7,78% 8,46% 4,28% 26,04% 2,03% 8,34% 19,84%   3,61% 1,01% 2,94% 0,44% 85,47%
11,40% 6,06% 3,49% 3,49% 36,45% 1,85% 5,13% 27,10% 0,10% 3,49% 1,44% 2,11%   76,95%
12,48% 9,03% 4,93% 2,51% 28,49% 3,54% 4,38% 27,47%   6,42% 0,74% 1,92%   82,95%
10,17% 6,33% 3,76% 4,16% 32,27% 4,64% 6,97% 26,26% 0,24% 4,64% 0,56% 1,65%   77,34%
7,65% 6,86% 3,43% 3,33% 32,55% 3,53% 4,61% 30,39% 0,29% 7,16% 0,20% 1,45%   84,15%
11,78% 9,82% 3,80% 5,03% 22,45% 3,07% 6,50% 32,15% 0,12% 4,66% 0,61% 0,85% 0,12% 86,36%
11,79% 5,49% 4,97% 6,82% 40,92% 2,00% 4,45% 19,57% 0,07% 3,41% 0,52% 1,10% 0,07% 88,24%
14,10% 8,68% 4,39% 5,67% 29,66% 2,58% 6,88% 22,44%   5,07% 0,52% 1,85% 0,25% 81,54%
14,30% 7,83% 5,02% 5,36% 29,19% 2,30% 5,28% 26,64% 0,17% 3,83% 0,09% 1,43%   86,56%
15,86% 5,32% 5,77% 7,79% 24,47% 2,57% 7,88% 26,03% 0,27% 3,21% 0,82% 2,50%   80,91%
14,61% 11,23% 3,02% 7,73% 18,72% 3,99% 7,25% 27,05%   5,80% 0,60% 1,54% 0,12% 81,35%
21,53% 7,18% 3,35% 2,87% 23,92% 6,22% 11,48% 17,22% 2,87% 0,96% 2,39% 3,69%    
Hässleholm 13,12% 7,19% 5,48% 5,13% 31,11% 3,14% 6,85% 22,58% 0,18% 4,28% 0,95% 1,80% 0,04% 82,08%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 145 0,45% -24 -0,09 169 0,54%
SPI SPI Välfärden 46 0,14% +46 +0,14    
  Framstegspartiet 8 0,02% +8 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 110 0,34% +68 +0,21 42 0,13%
  Totalt övriga partier 309 0,95% +98 +0,28 211 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hässleholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se