2014-09-23 11:29:24

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

12,65%
8,37%
4,59%
5,39%
29,28%
2,99%
6,13%
25,51%
0,18%
4,19%
0,72%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,93%
+2,49
2010: 80,45%

Röstfördelning - kommunvalkrets Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2060 12,65% -1649 -10,84 3709 23,49%
C Centerpartiet 1364 8,37% -392 -2,74 1756 11,12%
FP Folkpartiet liberalerna 747 4,59% -22 -0,28 769 4,87%
KD Kristdemokraterna 878 5,39% -59 -0,54 937 5,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4769 29,28% +315 +1,08 4454 28,20%
V Vänsterpartiet 487 2,99% +41 +0,17 446 2,82%
MP Miljöpartiet de gröna 999 6,13% +194 +1,04 805 5,10%
SD Sverigedemokraterna 4154 25,51% +1724 +10,12 2430 15,39%
FI Feministiskt initiativ 29 0,18% +29 +0,18    
FOV Folkets Väl 683 4,19% +275 +1,61 408 2,58%
ÖVR Övriga partier 117 0,72% +39 +0,22 78 0,49%
  Giltiga röster 16287 100,00% +495   15792 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 300 1,81% +23 +0,08 277 1,72%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,07% +6 +0,03 6 0,04%
VDT Valdeltagande 16599 82,93% +524 +2,49 16075 80,45%
  Antal röstberättigade 20015   +33   19982  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR BLANK OG VDT
12,38% 6,96% 5,22% 4,45% 29,40% 3,29% 6,38% 27,27% 0,19% 3,38% 1,06% 2,54%   81,68%
9,80% 6,46% 4,01% 7,02% 32,63% 2,34% 5,12% 28,73% 0,22% 3,23% 0,45% 1,21% 0,11% 77,91%
10,82% 20,98% 5,94% 8,31% 12,53% 2,90% 6,73% 23,22% 0,26% 7,78% 0,53% 1,56%   85,27%
11,56% 8,91% 3,92% 7,64% 37,65% 2,97% 4,56% 20,36%   1,59% 0,85% 1,36% 0,10% 78,64%
13,66% 12,68% 3,41% 3,90% 24,39% 3,78% 7,68% 27,93% 0,37% 0,73% 1,46% 2,61%   75,38%
18,60% 7,78% 8,46% 4,28% 26,04% 2,03% 8,34% 19,84%   3,61% 1,01% 2,94% 0,44% 85,47%
11,40% 6,06% 3,49% 3,49% 36,45% 1,85% 5,13% 27,10% 0,10% 3,49% 1,44% 2,11%   76,95%
12,48% 9,03% 4,93% 2,51% 28,49% 3,54% 4,38% 27,47%   6,42% 0,74% 1,92%   82,95%
10,17% 6,33% 3,76% 4,16% 32,27% 4,64% 6,97% 26,26% 0,24% 4,64% 0,56% 1,65%   77,34%
7,65% 6,86% 3,43% 3,33% 32,55% 3,53% 4,61% 30,39% 0,29% 7,16% 0,20% 1,45%   84,15%
11,78% 9,82% 3,80% 5,03% 22,45% 3,07% 6,50% 32,15% 0,12% 4,66% 0,61% 0,85% 0,12% 86,36%
11,79% 5,49% 4,97% 6,82% 40,92% 2,00% 4,45% 19,57% 0,07% 3,41% 0,52% 1,10% 0,07% 88,24%
14,10% 8,68% 4,39% 5,67% 29,66% 2,58% 6,88% 22,44%   5,07% 0,52% 1,85% 0,25% 81,54%
14,30% 7,83% 5,02% 5,36% 29,19% 2,30% 5,28% 26,64% 0,17% 3,83% 0,09% 1,43%   86,56%
15,86% 5,32% 5,77% 7,79% 24,47% 2,57% 7,88% 26,03% 0,27% 3,21% 0,82% 2,50%   80,91%
14,61% 11,23% 3,02% 7,73% 18,72% 3,99% 7,25% 27,05%   5,80% 0,60% 1,54% 0,12% 81,35%
21,53% 7,18% 3,35% 2,87% 23,92% 6,22% 11,48% 17,22% 2,87% 0,96% 2,39% 3,69%    
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 12,65% 8,37% 4,59% 5,39% 29,28% 2,99% 6,13% 25,51% 0,18% 4,19% 0,72% 1,81% 0,07% 82,93%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 47 0,29% -9 -0,07 56 0,35%
SPI SPI Välfärden 18 0,11% +18 +0,11    
  Framstegspartiet 4 0,02% +4 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 48 0,29% +26 +0,16 22 0,14%
  Totalt övriga partier 117 0,72% +39 +0,22 78 0,49%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se