2014-09-19 10:16:11

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - Vittsjö utom tätorten

14,61%
11,23%
3,02%
7,73%
18,72%
3,99%
7,25%
27,05%
0,00%
5,80%
0,60%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,35%
+3,60
2010: 77,76%

Röstfördelning - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 121 14,61% -96 -11,85 217 26,46%
C Centerpartiet 93 11,23% -54 -6,69 147 17,93%
FP Folkpartiet liberalerna 25 3,02% -8 -1,01 33 4,02%
KD Kristdemokraterna 64 7,73%   -0,08 64 7,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 155 18,72% -4 -0,67 159 19,39%
V Vänsterpartiet 33 3,99% +9 +1,06 24 2,93%
MP Miljöpartiet de gröna 60 7,25% +18 +2,12 42 5,12%
SD Sverigedemokraterna 224 27,05% +106 +12,66 118 14,39%
FI Feministiskt initiativ            
FOV Folkets Väl 48 5,80% +35 +4,21 13 1,59%
ÖVR Övriga partier 5 0,60% +2 +0,24 3 0,37%
  Giltiga röster 828 100,00% +8   820 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,54% +2 +0,22 11 1,32%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12%     1 0,12%
VDT Valdeltagande 842 81,35% +10 +3,60 832 77,76%
  Antal röstberättigade 1035   -35   1070  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 4 0,48% +4 +0,48    
SPI SPI Välfärden 1 0,12% +1 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -3 -0,37 3 0,37%
  Totalt övriga partier 5 0,60% +2 +0,24 3 0,37%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se