2014-09-19 16:12:00

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - I vallokal ej räknade röster

21,53%
7,18%
3,35%
2,87%
23,92%
6,22%
11,48%
17,22%
2,87%
0,96%
2,39%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 45 21,53% -15 -7,18 60 28,71%
C Centerpartiet 15 7,18% +3 +1,44 12 5,74%
FP Folkpartiet liberalerna 7 3,35% -5 -2,39 12 5,74%
KD Kristdemokraterna 6 2,87% -7 -3,35 13 6,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 50 23,92% +8 +3,83 42 20,10%
V Vänsterpartiet 13 6,22% +2 +0,96 11 5,26%
MP Miljöpartiet de gröna 24 11,48% -1 -0,48 25 11,96%
SD Sverigedemokraterna 36 17,22% +8 +3,83 28 13,40%
FI Feministiskt initiativ 6 2,87% +6 +2,87    
FOV Folkets Väl 2 0,96% +2 +0,96    
ÖVR Övriga partier 5 2,39% -1 -0,48 6 2,87%
  Giltiga röster 209 100,00%     209 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 3,69% -3 -1,31 11 5,00%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 2 0,96% +1 +0,48 1 0,48%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 1,44% -2 -0,96 5 2,39%
  Totalt övriga partier 5 2,39% -1 -0,48 6 2,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se