Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1299 14,0% 31,9% 23,2% 30,9% 6,9% 50,7% 49,3% 5,4%  
Bjärnum S 1168 18,5% 29,3% 21,3% 30,9% 7,2% 49,9% 50,1% 6,6%  
Röke-Hörja 903 16,5% 27,9% 23,8% 31,8% 7,1% 53,9% 46,1% 4,4%  
Sösdala V 1217 14,7% 26,0% 24,2% 35,2% 5,9% 50,2% 49,8% 5,3%  
Sösdala Ö 1117 22,6% 29,5% 25,4% 22,5% 7,5% 53,6% 46,4% 8,1%  
Tormestorp 1074 15,8% 33,1% 28,9% 22,3% 6,1% 52,9% 47,1% 2,7%  
Tyringe N 1293 19,8% 29,2% 19,8% 31,2% 6,5% 50,0% 50,0% 6,3%  
Tyringe S 1320 12,2% 27,6% 25,9% 34,3% 6,2% 51,0% 49,0% 5,0%  
Tyringe V 1642 16,2% 28,8% 24,4% 30,6% 5,7% 51,2% 48,8% 6,6%  
Tyringe Ö 1230 14,5% 30,4% 28,5% 26,7% 5,4% 51,7% 48,3% 3,4%  
Vankiva 953 16,2% 32,2% 25,4% 26,2% 7,9% 52,0% 48,0% 3,7%  
Vinslöv C 1547 16,5% 29,3% 20,4% 33,8% 5,7% 49,8% 50,2% 1,9%  
Vinslöv N 1457 18,0% 32,1% 22,2% 27,8% 6,8% 48,7% 51,3% 2,2%  
Vinslöv S 1377 14,6% 33,7% 26,6% 25,1% 6,3% 53,2% 46,8% 3,3%  
Vittsjö tätort 1383 14,5% 25,3% 23,3% 36,9% 5,5% 49,7% 50,3% 6,1%  
Vittsjö utom tätorten 1035 13,4% 24,9% 28,9% 32,8% 4,7% 54,4% 45,6% 6,8%  
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 20015 16,1% 29,5% 24,3% 30,1% 6,3% 51,3% 48,7% 4,8%

http://www.val.se