Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm Centrum-Nordöstra 20304 20,8% 30,0% 22,0% 27,2% 6,1% 48,9% 51,1% 5,3%  
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 20015 16,1% 29,5% 24,3% 30,1% 6,3% 51,3% 48,7% 4,8%  
Hässleholm 40319 18,5% 29,7% 23,1% 28,7% 6,2% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se