Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Hässleholm Centrum-Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 826 17,4% 29,5% 28,1% 24,9% 5,4% 52,2% 47,8% 4,6%  
Bokeberg 1286 22,9% 19,3% 13,8% 44,1% 4,6% 44,2% 55,8% 5,9%  
Djupadal 1545 29,3% 26,5% 16,4% 27,8% 7,1% 46,1% 53,9% 7,9%  
Fredentorp 986 24,4% 26,6% 18,4% 30,6% 6,6% 44,9% 55,1% 4,7%  
Gäddastorp-Bokalyckan 1596 20,7% 26,6% 25,6% 27,1% 5,8% 48,6% 51,4% 2,6%  
Hässleholm C 1639 34,4% 27,3% 14,9% 23,3% 5,2% 46,8% 53,2% 6,7%  
Hästveda V 1101 12,0% 29,6% 26,2% 32,2% 4,5% 52,9% 47,1% 5,6%  
Hästveda Ö 1117 16,8% 29,1% 23,4% 30,7% 4,6% 50,7% 49,3% 6,4%  
Kristinehem-Ekedal 1114 15,4% 36,9% 25,0% 22,6% 7,7% 51,3% 48,7% 3,1%  
Ljungdala 1361 13,7% 25,8% 29,0% 31,4% 6,3% 50,2% 49,8% 4,2%  
Läreda 1148 21,2% 32,5% 22,0% 24,3% 6,9% 47,5% 52,5% 13,2%  
Sjörröd 864 12,2% 44,9% 24,8% 18,2% 5,4% 51,7% 48,3% 0,9%  
Stattena 1538 22,0% 31,9% 23,0% 23,1% 6,9% 49,7% 50,3% 2,2%  
Stoby-Ignaberga 1599 15,7% 36,5% 23,8% 24,1% 6,3% 51,8% 48,2% 3,7%  
T4-området 1474 28,8% 30,9% 19,3% 21,0% 6,4% 47,4% 52,6% 9,8%  
Östervärn-Röinge 1110 14,3% 31,4% 22,7% 31,6% 7,6% 48,7% 51,3% 2,2%  
Hässleholm Centrum-Nordöstra 20304 20,8% 30,0% 22,0% 27,2% 6,1% 48,9% 51,1% 5,3%

http://www.val.se