2014-09-23 13:41:58

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - Hässleholm Centrum-Nordöstra

13,60%
5,99%
6,37%
4,87%
32,96%
3,30%
7,57%
19,63%
0,17%
4,36%
1,19%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,23%
+1,15
2010: 80,08%

Röstfördelning - kommunvalkrets Hässleholm Centrum-Nordöstra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2202 13,60% -1633 -10,88 3835 24,47%
C Centerpartiet 970 5,99% -360 -2,50 1330 8,49%
FP Folkpartiet liberalerna 1032 6,37% +134 +0,64 898 5,73%
KD Kristdemokraterna 788 4,87% -29 -0,35 817 5,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5338 32,96% +493 +2,04 4845 30,92%
V Vänsterpartiet 534 3,30% +26 +0,06 508 3,24%
MP Miljöpartiet de gröna 1226 7,57% +344 +1,94 882 5,63%
SD Sverigedemokraterna 3180 19,63% +1158 +6,73 2022 12,90%
FI Feministiskt initiativ 28 0,17% +28 +0,17    
FOV Folkets Väl 706 4,36% +306 +1,81 400 2,55%
ÖVR Övriga partier 192 1,19% +59 +0,34 133 0,85%
  Giltiga röster 16196 100,00% +526   15670 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 295 1,79% +37 +0,17 258 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,01% -8 -0,05 10 0,06%
VDT Valdeltagande 16493 81,23% +555 +1,15 15938 80,08%
  Antal röstberättigade 20304   +401   19903  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Hässleholm Centrum-Nordöstra

Område M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR BLANK OG VDT
11,21% 15,00% 5,15% 1,82% 19,70% 3,79% 5,91% 30,15% 0,30% 5,15% 1,82% 1,35%   80,99%
10,02% 3,41% 5,65% 3,52% 41,36% 5,12% 5,44% 19,94%   4,05% 1,49% 2,09% 0,10% 74,57%
15,39% 4,15% 6,70% 4,15% 28,80% 4,15% 11,14% 19,26% 0,38% 4,72% 1,13% 2,13%   70,03%
10,46% 2,55% 4,83% 3,49% 36,60% 3,49% 6,70% 23,59%   5,76% 2,55% 2,10%   77,28%
14,37% 4,12% 7,19% 4,94% 34,36% 3,37% 8,68% 17,44% 0,07% 4,94% 0,52% 1,69%   85,15%
14,82% 3,30% 5,59% 5,00% 34,29% 3,56% 10,16% 18,12% 0,51% 2,96% 1,69% 2,15%   73,64%
9,11% 15,92% 2,31% 4,39% 25,25% 3,95% 6,26% 28,98% 0,33% 2,31% 1,21% 1,62%   84,11%
9,70% 11,42% 2,97% 2,85% 31,74% 2,40% 3,54% 29,57%   5,25% 0,57% 1,79%   79,86%
16,28% 6,45% 10,05% 6,99% 31,69% 2,19% 8,42% 12,24% 0,11% 4,59% 0,98% 1,61%   83,48%
14,11% 2,95% 8,93% 6,96% 35,71% 1,61% 7,14% 15,98% 0,09% 5,45% 1,07% 1,06%   83,17%
7,80% 2,02% 2,15% 4,03% 58,60% 5,91% 4,84% 11,83% 0,13% 1,48% 1,21% 0,53%   65,16%
19,51% 6,16% 10,27% 5,26% 27,09% 1,28% 8,34% 17,59%   3,98% 0,51% 0,89% 0,13% 91,09%
16,06% 3,26% 6,68% 6,28% 32,03% 3,02% 6,84% 18,52% 0,08% 5,56% 1,67% 2,33%   83,75%
13,07% 8,54% 6,68% 4,83% 28,06% 3,27% 4,60% 25,46% 0,15% 4,83% 0,52% 1,68%   85,68%
14,18% 5,27% 6,03% 3,45% 33,62% 3,93% 11,02% 16,76% 0,19% 3,93% 1,63% 2,70%   72,80%
17,22% 5,67% 8,66% 8,56% 30,62% 2,27% 8,66% 13,09% 0,10% 4,85% 0,31% 1,92%   89,10%
15,38% 5,13% 6,41% 2,24% 33,33% 3,21% 12,50% 16,03% 0,96% 1,60% 3,21% 2,50%    
Hässleholm Centrum-Nordöstra 13,60% 5,99% 6,37% 4,87% 32,96% 3,30% 7,57% 19,63% 0,17% 4,36% 1,19% 1,79% 0,01% 81,23%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Hässleholm Centrum-Nordöstra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 98 0,61% -15 -0,12 113 0,72%
SPI SPI Välfärden 28 0,17% +28 +0,17    
  Framstegspartiet 4 0,02% +4 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 62 0,38% +42 +0,26 20 0,13%
  Totalt övriga partier 192 1,19% +59 +0,34 133 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Hässleholm Centrum-Nordöstra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se