2014-09-19 16:24:57

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Röster - I vallokal ej räknade röster

15,38%
5,13%
6,41%
2,24%
33,33%
3,21%
12,50%
16,03%
0,96%
1,60%
3,21%
M C FP KD S V MP SD FI FOV ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 48 15,38% -5 -6,61 53 21,99%
C Centerpartiet 16 5,13% +7 +1,39 9 3,73%
FP Folkpartiet liberalerna 20 6,41% +5 +0,19 15 6,22%
KD Kristdemokraterna 7 2,24% -9 -4,40 16 6,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 104 33,33% +31 +3,04 73 30,29%
V Vänsterpartiet 10 3,21% -10 -5,09 20 8,30%
MP Miljöpartiet de gröna 39 12,50% +17 +3,37 22 9,13%
SD Sverigedemokraterna 50 16,03% +25 +5,65 25 10,37%
FI Feministiskt initiativ 3 0,96% +3 +0,96    
FOV Folkets Väl 5 1,60% +2 +0,36 3 1,24%
ÖVR Övriga partier 10 3,21% +5 +1,13 5 2,07%
  Giltiga röster 312 100,00% +71   241 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 2,50% +2 +0,07 6 2,43%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SOC.P Socialistiska Partiet 3 0,96% -1 -0,70 4 1,66%
SPI SPI Välfärden 2 0,64% +2 +0,64    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 1,60% +4 +1,19 1 0,41%
  Totalt övriga partier 10 3,21% +5 +1,13 5 2,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se