Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Röke-Hörja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röke-Hörja 903 16,5% 27,9% 23,8% 31,8% 7,1% 53,9% 46,1% 4,4%  
Summa 903 16,5% 27,9% 23,8% 31,8% 7,1% 53,9% 46,1% 4,4%

http://www.val.se