2014-09-24 16:50:33

Val till kommunfullmäktige - Röster - Södermanlands län

Röstfördelning per kommun - Södermanlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,53% 4,49% 5,05% 3,26% 35,64% 6,92% 7,09% 16,38% 0,17% 0,46% 1,48% 0,04% 80,49%
14,02% 17,78% 4,21% 2,76% 29,67% 7,46% 4,14% 18,94% 0,14% 0,88% 1,38% 0,03% 82,37%
27,06% 12,50% 2,76% 2,16% 29,99% 5,86% 11,89% 6,85% 0,33% 0,59% 1,46% 0,16% 84,82%
13,15% 6,84% 8,53% 3,71% 46,53% 4,55% 6,00% 10,35% 0,18% 0,15% 1,23% 0,04% 84,05%
22,82% 7,76% 4,82% 3,54% 36,85% 5,37% 8,26% 8,27% 2,05% 0,24% 1,66% 0,05% 85,34%
23,43% 2,44% 3,96% 1,55% 41,08% 12,67% 6,13% 8,55% 0,08% 0,12% 1,61% 0,03% 83,12%
31,13% 6,51% 4,40% 4,11% 24,26% 5,68% 5,89% 11,37% 0,15% 6,50% 1,71% 0,08% 84,49%
40,82% 5,48% 4,54% 3,20% 25,87% 3,98% 7,93% 7,72% 0,24% 0,22% 0,91% 0,09% 87,28%
15,35% 6,21% 2,81% 3,96% 39,09% 3,43% 6,12% 17,29% 0,19% 5,56% 1,77% 0,02% 86,60%
Södermanlands län 22,13% 6,76% 5,06% 3,35% 35,15% 6,17% 7,03% 12,52% 0,54% 1,28% 1,50% 0,05% 83,20%

http://www.val.se