2014-09-23 09:48:13

Val till kommunfullmäktige - Röster - Örebro län

Röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,10% 9,40% 3,22% 5,69% 38,01% 6,39% 4,82% 12,34% 0,17% 1,86% 1,69% 0,01% 85,39%
6,76% 4,86% 2,04% 2,86% 31,17% 41,91% 3,50% 6,60% 0,08% 0,22% 1,53%   84,14%
12,70% 7,94% 3,71% 4,74% 45,58% 6,70% 4,15% 13,83% 0,25% 0,39% 1,37% 0,02% 86,03%
16,16% 9,94% 1,97% 0,80% 26,62% 21,96% 1,28% 9,10% 0,14% 12,04% 2,80% 0,02% 79,46%
23,63% 3,53% 4,61% 3,15% 41,65% 6,45% 5,99% 8,15% 0,10% 2,74% 1,45% 0,03% 83,62%
16,97% 6,36% 10,14% 5,38% 39,86% 5,15% 5,18% 10,47% 0,18% 0,30% 1,51% 0,02% 85,45%
13,75% 10,91% 3,68% 18,38% 32,10% 10,91% 4,82% 5,20% 0,11% 0,16% 2,94% 0,03% 83,84%
14,11% 24,69% 2,93% 5,37% 27,72% 4,14% 3,98% 10,52% 0,06% 6,48% 1,61% 0,06% 86,74%
15,50% 12,06% 2,68% 3,24% 38,55% 4,48% 4,89% 17,24% 0,12% 1,25% 1,15% 0,03% 84,48%
11,91% 8,23% 3,26% 0,57% 37,47% 6,83% 7,56% 23,84% 0,03% 0,29% 2,22% 0,03% 80,65%
12,83% 8,96% 2,81% 2,88% 39,38% 10,20% 4,41% 7,98% 0,07% 10,47% 1,70% 0,03% 83,73%
18,48% 5,81% 6,54% 6,60% 36,03% 5,98% 8,04% 8,62% 1,54% 2,35% 1,29% 0,04% 84,83%
Örebro län 17,36% 7,19% 5,39% 5,44% 37,17% 7,72% 6,40% 10,00% 0,82% 2,50% 1,45% 0,03% 84,56%

http://www.val.se