2014-09-17 18:23:13

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Örebro län

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,1% 9,4% 3,2% 5,7% 38,0% 6,3% 4,8% 12,3% 0,1% 1,9% 1,6% 0,7% 85,4%
6,8% 4,9% 2,0% 2,9% 31,1% 42,0% 3,5% 6,6% 0,1% 0,2% 1,5% 0,4% 84,1%
12,7% 8,0% 3,7% 4,7% 45,6% 6,7% 4,2% 13,8% 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 86,0%
16,3% 10,0% 2,0% 0,8% 26,6% 22,0% 1,2% 9,0% 0,1% 12,1% 2,8% 0,6% 79,4%
23,6% 3,5% 4,6% 3,1% 41,6% 6,5% 6,0% 8,1% 0,1% 2,8% 1,3% 0,7% 83,6%
17,0% 6,4% 10,1% 5,4% 39,8% 5,2% 5,2% 10,4% 0,2% 0,3% 1,5% 0,4% 85,4%
13,8% 10,9% 3,7% 18,5% 32,1% 11,0% 4,8% 5,1% 0,1% 0,2% 2,9% 0,9% 83,8%
14,0% 24,9% 3,0% 5,3% 27,7% 4,2% 4,0% 10,3% 0,1% 6,6% 1,6% 1,3% 86,7%
15,5% 12,1% 2,7% 3,2% 38,6% 4,5% 4,9% 17,2% 0,1% 1,3% 1,1% 0,4% 84,5%
11,8% 8,3% 3,3% 0,5% 37,5% 6,8% 7,6% 23,9%   0,2% 2,1% 1,0% 80,6%
12,9% 9,0% 2,8% 2,9% 39,4% 10,2% 4,4% 8,0% 0,1% 10,4% 1,6% 0,5% 83,7%
18,5% 5,8% 6,6% 6,6% 36,0% 6,0% 8,1% 8,6% 1,5% 2,3% 1,3% 0,5% 84,8%
Örebro län 17,4% 7,2% 5,4% 5,4% 37,2% 7,7% 6,4% 10,0% 0,8% 2,5% 1,4% 0,6% 84,5%

http://www.val.se