2014-09-15 01:12:10

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Örebro län

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,1% 9,4% 3,2% 5,8% 38,2% 6,3% 4,8% 12,3% 0,1% 1,9% 1,6% 0,7% 84,5%
6,7% 4,8% 2,0% 2,9% 31,2% 42,2% 3,4% 6,6% 0,1% 0,2% 1,4% 0,4% 82,1%
12,7% 7,9% 3,7% 4,7% 45,7% 6,8% 4,1% 13,8% 0,2% 0,3% 1,4% 0,3% 84,8%
16,2% 10,1% 1,9% 0,8% 26,7% 22,0% 1,1% 9,0% 0,1% 12,2% 2,8% 0,6% 78,5%
23,7% 3,5% 4,6% 3,1% 41,6% 6,4% 5,9% 8,1% 0,1% 2,9% 1,3% 0,7% 82,2%
17,0% 6,4% 10,2% 5,4% 39,9% 5,2% 5,1% 10,4% 0,1% 0,3% 1,4% 0,4% 83,7%
13,8% 11,0% 3,8% 18,3% 32,3% 10,9% 4,8% 4,9% 0,1% 0,1% 2,8% 0,9% 80,8%
14,0% 24,9% 3,0% 5,3% 27,6% 4,2% 4,0% 10,3% 0,1% 6,7% 1,6% 1,1% 85,7%
15,5% 12,1% 2,7% 3,2% 38,7% 4,4% 4,8% 17,2% 0,1% 1,3% 1,1% 0,4% 82,5%
11,8% 8,4% 3,1% 0,5% 38,0% 6,9% 7,3% 23,6%   0,2% 2,0% 0,5% 77,1%
12,9% 9,0% 2,8% 2,9% 39,6% 10,2% 4,4% 7,7%   10,5% 1,6% 0,5% 79,6%
18,5% 5,8% 6,6% 6,6% 36,1% 5,9% 8,0% 8,6% 1,5% 2,3% 1,2% 0,5% 83,4%
Örebro län 17,4% 7,2% 5,4% 5,5% 37,3% 7,7% 6,3% 10,0% 0,8% 2,5% 1,4% 0,5% 82,9%

http://www.val.se