2014-09-23 09:17:50

Val till kommunfullmäktige i Nora - Röster

Samtliga 10 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Nora

12,83%
8,96%
2,81%
2,88%
39,38%
10,20%
4,41%
7,98%
0,07%
6,96%
3,10%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI NOR LBPO ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,73%
+1,36
2010: 82,36%

Röstfördelning - kommun Nora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 878 12,83% -111 -2,04 989 14,87%
C Centerpartiet 613 8,96% +157 +2,10 456 6,86%
FP Folkpartiet liberalerna 192 2,81% -270 -4,14 462 6,95%
KD Kristdemokraterna 197 2,88% -119 -1,87 316 4,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2694 39,38% -156 -3,47 2850 42,85%
V Vänsterpartiet 698 10,20% +450 +6,47 248 3,73%
MP Miljöpartiet de gröna 302 4,41% +31 +0,34 271 4,07%
SD Sverigedemokraterna 546 7,98% +394 +5,70 152 2,29%
FI Feministiskt initiativ 5 0,07% +5 +0,07    
NOR Norapartiet 476 6,96% -425 -6,59 901 13,55%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 212 3,10% +212 +3,10    
ÖVR Övriga partier 28 0,41% +22 +0,32 6 0,09%
  Giltiga röster 6841 100,00% +190   6651 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 118 1,70% +2 -0,02 116 1,71%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,03% -3 -0,05 5 0,07%
VDT Valdeltagande 6961 83,73% +189 +1,36 6772 82,36%
  Antal röstberättigade 8314   +92   8222  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Nora

Område M C FP KD S V MP SD FI NOR LBPO ÖVR BLANK OG VDT
20,29% 15,04% 2,15% 3,10% 22,43% 7,64% 9,79% 5,97% 0,24% 7,64% 5,49% 0,24% 1,41%   84,66%
13,82% 6,14% 3,29% 2,96% 41,78% 11,07% 4,61% 5,04%   10,09% 1,10% 0,11% 1,40% 0,11% 80,94%
12,69% 6,26% 3,35% 2,72% 42,70% 9,97% 4,35% 8,16% 0,09% 8,16% 1,09% 0,45% 1,69%   79,57%
8,19% 6,76% 1,60% 1,07% 44,48% 9,79% 3,20% 12,28% 0,18% 8,54% 3,38% 0,53% 1,92%   77,43%
17,99% 22,62% 2,57% 7,46% 15,42% 6,17% 4,63% 7,20%   2,31% 13,37% 0,26% 1,52%   81,78%
12,91% 6,59% 3,03% 2,67% 45,77% 12,11% 3,29% 6,95% 0,09% 5,79% 0,45% 0,36% 1,58%   73,76%
13,11% 5,69% 2,51% 3,18% 42,04% 11,19% 4,15% 7,91%   6,46% 2,99% 0,77% 2,08% 0,09% 81,73%
9,73% 10,05% 2,67% 2,20% 41,76% 9,89% 3,45% 9,42%   6,91% 3,77% 0,16% 1,55%   82,32%
8,31% 21,85% 3,38% 2,46% 32,62% 8,31% 4,00% 7,08%   2,77% 9,23%   0,91%   80,99%
12,28% 9,28% 2,69% 2,10% 34,73% 10,18% 5,99% 13,47% 0,30% 5,99% 1,80% 1,20% 2,91%    
Nora 12,83% 8,96% 2,81% 2,88% 39,38% 10,20% 4,41% 7,98% 0,07% 6,96% 3,10% 0,41% 1,70% 0,03% 83,73%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 28 0,41% +22 +0,32 6 0,09%
  Totalt övriga partier 28 0,41% +22 +0,32 6 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nora

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se