2014-09-22 17:44:22

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Röster

Samtliga 24 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Enköping

19,86%
9,83%
3,81%
2,50%
30,93%
4,15%
5,48%
8,94%
0,23%
14,00%
0,27%
M C FP KD S V MP SD FI NE ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,04%
+1,85
2010: 82,20%

Röstfördelning - kommun Enköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5318 19,86% -3148 -13,94 8466 33,80%
C Centerpartiet 2632 9,83% -629 -3,19 3261 13,02%
FP Folkpartiet liberalerna 1020 3,81% -86 -0,61 1106 4,42%
KD Kristdemokraterna 668 2,50% -126 -0,68 794 3,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8281 30,93% +627 +0,37 7654 30,56%
V Vänsterpartiet 1111 4,15% +212 +0,56 899 3,59%
MP Miljöpartiet de gröna 1468 5,48% -88 -0,73 1556 6,21%
SD Sverigedemokraterna 2394 8,94% +1270 +4,45 1124 4,49%
FI Feministiskt initiativ 61 0,23% +61 +0,23    
NE Nystart Enköping (NE) 3747 14,00% +3747 +14,00    
ÖVR Övriga partier 72 0,27% -113 -0,47 185 0,74%
  Giltiga röster 26772 100,00% +1727   25045 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 349 1,29% -131 -0,59 480 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,05% +5 +0,02 8 0,03%
VDT Valdeltagande 27134 84,04% +1601 +1,85 25533 82,20%
  Antal röstberättigade 32286   +1223   31063  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Enköping

Område M C FP KD S V MP SD FI NE ÖVR BLANK OG VDT
18,29% 11,56% 3,63% 2,60% 32,09% 4,60% 5,56% 10,54% 0,38% 10,40% 0,36% 1,38% 0,04% 81,89%
15,48% 5,25% 3,10% 1,59% 42,68% 4,69% 5,53% 8,16% 0,38% 13,04% 0,09% 1,66% 0,09% 77,22%
14,21% 23,63% 2,14% 2,05% 27,83% 3,68% 4,71% 13,01% 0,09% 8,30% 0,34% 0,85%   78,95%
21,31% 8,27% 2,22% 1,71% 30,78% 4,09% 4,26% 10,91% 0,09% 16,20% 0,17% 1,26%   82,44%
9,75% 4,58% 3,05% 3,47% 46,69% 6,78% 4,83% 11,44% 0,08% 8,39% 0,93% 1,01%   73,26%
22,13% 18,37% 2,04% 2,69% 23,95% 3,01% 5,48% 9,13% 0,11% 12,89% 0,21% 1,27% 0,11% 85,97%
17,34% 6,18% 4,98% 2,03% 34,59% 5,17% 5,90% 8,76% 0,18% 14,76% 0,09% 2,52%   81,58%
19,84% 5,71% 4,98% 2,49% 35,51% 3,95% 4,83% 7,03%   15,52% 0,15% 0,87%   82,81%
18,76% 21,13% 2,47% 2,74% 19,85% 2,84% 5,86% 14,27% 0,46% 11,16% 0,46% 1,71%   84,50%
11,24% 4,92% 3,71% 1,51% 43,37% 5,72% 5,82% 13,15% 0,30% 9,84% 0,40% 1,68% 0,10% 71,81%
24,26% 14,33% 3,97% 4,61% 24,61% 4,75% 7,23% 10,99% 0,78% 4,11% 0,35% 1,05%   86,57%
24,02% 15,91% 5,98% 3,15% 25,35% 5,59% 5,67% 9,45% 1,10% 3,31% 0,47% 1,40% 0,08% 83,21%
20,53% 6,32% 6,32% 1,58% 28,95% 4,74% 11,05% 12,11% 3,16% 3,68% 1,58% 2,55% 0,51%  
21,34% 8,21% 3,98% 2,40% 29,85% 3,73% 5,41% 7,45% 0,09% 17,36% 0,19% 1,20% 0,06% 86,16%
16,70% 4,38% 3,84% 1,61% 33,30% 3,04% 6,79% 4,73% 0,09% 25,45% 0,09% 0,88% 0,09% 89,62%
18,09% 6,37% 4,05% 1,81% 24,63% 3,45% 5,68% 5,17%   30,40% 0,34% 1,02% 0,09% 87,81%
22,35% 16,88% 2,94% 2,53% 24,47% 4,81% 4,98% 12,40% 0,24% 8,08% 0,33% 1,05%   84,52%
27,24% 5,45% 5,25% 2,56% 27,51% 3,63% 5,45% 5,65% 0,07% 17,15% 0,07% 1,39% 0,07% 88,92%
16,48% 5,60% 4,80% 2,16% 35,44% 2,64% 4,24% 5,04%   23,36% 0,24% 1,42% 0,16% 88,38%
21,50% 7,07% 4,24% 1,70% 33,80% 4,46% 5,30% 5,59% 0,07% 16,05% 0,21% 1,19%   77,65%
24,43% 14,86% 3,41% 2,61% 22,89% 2,54% 5,82% 9,71%   13,65% 0,07% 1,32%   85,68%
22,78% 4,72% 3,11% 3,30% 33,01% 4,21% 4,85% 5,76% 0,06% 18,06% 0,13% 1,09% 0,06% 89,11%
25,17% 13,21% 3,66% 2,03% 20,93% 3,09% 6,17% 11,57% 0,29% 13,60% 0,29% 1,24%   84,61%
22,10% 8,70% 4,59% 1,81% 27,54% 3,50% 6,28% 10,14% 0,12% 14,98% 0,24% 0,60%   85,79%
13,90% 3,04% 3,31% 3,78% 47,61% 5,62% 3,50% 7,37%   11,79% 0,09% 1,27% 0,09% 73,50%
28,43% 9,64% 8,12% 3,05% 15,23% 4,57% 10,66% 11,17% 0,51% 8,12% 0,51% 3,88% 0,49%  
Enköping 19,86% 9,83% 3,81% 2,50% 30,93% 4,15% 5,48% 8,94% 0,23% 14,00% 0,27% 1,29% 0,05% 84,04%

Röstfördelning övriga partier - kommun Enköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet     -164 -0,65 164 0,65%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 72 0,27% +51 +0,19 21 0,08%
  Totalt övriga partier 72 0,27% -113 -0,47 185 0,74%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Enköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se