2014-09-23 15:15:04

Val till kommunfullmäktige - Röster - Uppsala län

Röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,86% 9,83% 3,81% 2,50% 30,93% 4,15% 5,48% 8,94% 0,23% 14,27% 1,29% 0,05% 84,04%
9,12% 21,06% 2,65% 3,75% 34,35% 5,02% 3,84% 12,15% 0,26% 7,79% 1,97% 0,06% 82,35%
25,29% 7,22% 3,89% 3,02% 35,74% 2,78% 5,87% 11,28% 0,07% 4,83% 1,53% 0,04% 84,96%
25,42% 9,34% 3,64% 8,62% 19,64% 4,64% 7,45% 7,72% 0,22% 13,32% 1,39% 0,02% 87,34%
11,70% 17,56% 2,76% 2,26% 42,21% 5,73% 5,15% 11,84% 0,23% 0,56% 1,55%   83,35%
19,03% 6,64% 8,24% 5,59% 26,83% 8,73% 13,13% 6,60% 3,19% 2,03% 0,93% 0,03% 85,18%
13,42% 4,91% 1,98% 1,56% 40,52% 5,09% 4,56% 14,18% 0,12% 13,66% 1,35% 0,06% 84,58%
14,40% 15,71% 3,00% 2,45% 39,08% 3,80% 4,30% 9,84% 0,18% 7,25% 1,94% 0,05% 83,37%
Uppsala län 18,51% 8,86% 6,26% 4,65% 29,80% 6,97% 10,00% 8,10% 1,99% 4,87% 1,18% 0,03% 84,77%

http://www.val.se