2014-09-15 11:26:33

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Uppsala län

Preliminär röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,8% 9,9% 3,8% 2,5% 31,1% 4,1% 5,4% 8,9% 0,2% 14,3% 1,2% 0,4% 82,8%
9,0% 21,2% 2,7% 3,8% 34,5% 5,0% 3,8% 12,1% 0,2% 7,8% 2,0% 0,4% 81,2%
25,2% 7,3% 3,9% 3,0% 35,9% 2,7% 5,8% 11,2% 0,1% 4,8% 1,5% 0,2% 84,1%
25,5% 9,5% 3,5% 8,5% 19,9% 4,5% 7,5% 7,7% 0,2% 13,1% 1,3% 0,7% 80,9%
11,8% 17,6% 2,7% 2,3% 42,4% 5,7% 5,0% 11,8% 0,2% 0,5% 1,5% 0,4% 81,8%
19,1% 6,7% 8,3% 5,6% 26,8% 8,7% 13,0% 6,6% 3,2% 2,0% 0,9% 0,3% 83,7%
13,5% 4,9% 1,9% 1,5% 40,7% 5,0% 4,5% 14,0% 0,1% 13,8% 1,4% 0,5% 82,1%
14,3% 15,7% 3,0% 2,4% 39,3% 3,8% 4,2% 9,8% 0,2% 7,4% 1,9% 0,5% 82,2%
Uppsala län 18,5% 8,9% 6,3% 4,7% 29,9% 6,9% 9,9% 8,1% 2,0% 4,9% 1,1% 0,3% 83,1%

http://www.val.se