Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Enköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enköpings Norra 16013 20,4% 29,5% 24,1% 26,1% 6,3% 49,9% 50,1% 4,6%  
Enköpings Södra 16273 17,3% 31,7% 24,0% 26,9% 6,5% 49,8% 50,2% 3,5%  
Enköping 32286 18,8% 30,6% 24,0% 26,5% 6,4% 49,9% 50,1% 4,1%

http://www.val.se