Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Enköpings Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enögla 1405 24,1% 25,1% 19,1% 31,7% 7,6% 47,1% 52,9% 4,1%  
Fjärdhundra 1492 16,8% 29,0% 28,8% 25,3% 6,6% 51,2% 48,8% 4,4%  
Hummelsta 1441 17,0% 35,5% 24,6% 22,9% 6,4% 51,0% 49,0% 4,4%  
Romberga 1627 24,5% 28,5% 20,3% 26,7% 6,5% 51,0% 49,0% 9,1%  
Sparrsätra 1098 16,6% 35,2% 25,1% 23,1% 6,4% 52,2% 47,8% 2,9%  
S:t Ilian N 1363 29,8% 25,9% 21,9% 22,4% 5,7% 47,8% 52,2% 4,0%  
S:t Ilian S 1664 21,0% 22,1% 19,5% 37,5% 5,3% 46,2% 53,8% 3,0%  
Torstuna 1316 16,3% 27,9% 31,1% 24,7% 4,5% 51,2% 48,8% 2,7%  
Västerleden N 1412 26,5% 30,2% 20,0% 23,3% 7,2% 51,7% 48,3% 9,7%  
Örsundsbro V 1646 15,9% 32,4% 27,1% 24,6% 5,9% 50,5% 49,5% 3,4%  
Örsundsbro Ö 1549 15,6% 33,8% 28,3% 22,3% 6,8% 49,5% 50,5% 2,6%  
Enköpings Norra 16013 20,4% 29,5% 24,1% 26,1% 6,3% 49,9% 50,1% 4,6%

http://www.val.se