Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Örsundsbro V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsundsbro V 1646 15,9% 32,4% 27,1% 24,6% 5,9% 50,5% 49,5% 3,4%  
Summa 1646 15,9% 32,4% 27,1% 24,6% 5,9% 50,5% 49,5% 3,4%

http://www.val.se