Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Enögla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enögla 1405 24,1% 25,1% 19,1% 31,7% 7,6% 47,1% 52,9% 4,1%  
Summa 1405 24,1% 25,1% 19,1% 31,7% 7,6% 47,1% 52,9% 4,1%

http://www.val.se