Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Hummelsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hummelsta 1441 17,0% 35,5% 24,6% 22,9% 6,4% 51,0% 49,0% 4,4%  
Summa 1441 17,0% 35,5% 24,6% 22,9% 6,4% 51,0% 49,0% 4,4%

http://www.val.se