Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Västerleden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerleden N 1412 26,5% 30,2% 20,0% 23,3% 7,2% 51,7% 48,3% 9,7%  
Summa 1412 26,5% 30,2% 20,0% 23,3% 7,2% 51,7% 48,3% 9,7%

http://www.val.se