Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - S:t Ilian S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Ilian S 1664 21,0% 22,1% 19,5% 37,5% 5,3% 46,2% 53,8% 3,0%  
Summa 1664 21,0% 22,1% 19,5% 37,5% 5,3% 46,2% 53,8% 3,0%

http://www.val.se