Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - S:t Ilian N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Ilian N 1363 29,8% 25,9% 21,9% 22,4% 5,7% 47,8% 52,2% 4,0%  
Summa 1363 29,8% 25,9% 21,9% 22,4% 5,7% 47,8% 52,2% 4,0%

http://www.val.se