Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Romberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Romberga 1627 24,5% 28,5% 20,3% 26,7% 6,5% 51,0% 49,0% 9,1%  
Summa 1627 24,5% 28,5% 20,3% 26,7% 6,5% 51,0% 49,0% 9,1%

http://www.val.se