Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Enköpings Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1262 22,3% 39,4% 20,5% 17,8% 8,7% 50,6% 49,4% 2,5%  
Fanna 1337 20,9% 36,4% 19,7% 23,0% 6,7% 50,4% 49,6% 2,2%  
Grillby 1466 16,6% 33,6% 29,3% 20,5% 6,7% 52,1% 47,9% 2,7%  
Gånsta-Bredsand 1697 17,3% 39,0% 25,8% 18,0% 8,4% 49,3% 50,7% 1,8%  
Korsängen 1437 15,4% 26,1% 22,5% 36,0% 6,8% 48,6% 51,4% 2,3%  
Kryddgården 1843 20,8% 16,9% 17,2% 45,1% 5,7% 46,8% 53,2% 3,5%  
Lillkyrka 1767 12,4% 28,9% 31,5% 27,2% 5,3% 51,2% 48,8% 2,7%  
Munksundet 1754 16,4% 34,7% 19,7% 29,2% 7,0% 48,5% 51,5% 2,5%  
Skolsta 1241 14,2% 34,2% 30,1% 21,4% 5,1% 51,2% 48,8% 3,9%  
Svinnegarn 971 13,6% 33,8% 27,9% 24,7% 3,7% 52,5% 47,5% 4,0%  
Västerleden S 1498 20,4% 30,9% 21,9% 26,8% 7,1% 48,9% 51,1% 11,2%  
Enköpings Södra 16273 17,3% 31,7% 24,0% 26,9% 6,5% 49,8% 50,2% 3,5%

http://www.val.se