Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Kryddgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kryddgården 1843 20,8% 16,9% 17,2% 45,1% 5,7% 46,8% 53,2% 3,5%  
Summa 1843 20,8% 16,9% 17,2% 45,1% 5,7% 46,8% 53,2% 3,5%

http://www.val.se