Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Skolsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skolsta 1241 14,2% 34,2% 30,1% 21,4% 5,1% 51,2% 48,8% 3,9%  
Summa 1241 14,2% 34,2% 30,1% 21,4% 5,1% 51,2% 48,8% 3,9%

http://www.val.se