Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Korsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsängen 1437 15,4% 26,1% 22,5% 36,0% 6,8% 48,6% 51,4% 2,3%  
Summa 1437 15,4% 26,1% 22,5% 36,0% 6,8% 48,6% 51,4% 2,3%

http://www.val.se