Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Munksundet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munksundet 1754 16,4% 34,7% 19,7% 29,2% 7,0% 48,5% 51,5% 2,5%  
Summa 1754 16,4% 34,7% 19,7% 29,2% 7,0% 48,5% 51,5% 2,5%

http://www.val.se