Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Bergvreten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1262 22,3% 39,4% 20,5% 17,8% 8,7% 50,6% 49,4% 2,5%  
Summa 1262 22,3% 39,4% 20,5% 17,8% 8,7% 50,6% 49,4% 2,5%

http://www.val.se