2014-09-23 14:07:28

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Röster

Samtliga 28 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Alingsås

21,58%
6,17%
10,30%
6,44%
29,19%
6,85%
10,81%
7,48%
0,30%
0,89%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,13%
+1,87
2010: 84,26%

Röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5619 21,58% -321 -2,60 5940 24,18%
C Centerpartiet 1608 6,17% +298 +0,84 1310 5,33%
FP Folkpartiet liberalerna 2682 10,30% -792 -3,84 3474 14,14%
KD Kristdemokraterna 1677 6,44% -94 -0,77 1771 7,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7603 29,19% +912 +1,96 6691 27,24%
V Vänsterpartiet 1784 6,85% +24 -0,31 1760 7,16%
MP Miljöpartiet de gröna 2814 10,81% +349 +0,77 2465 10,03%
SD Sverigedemokraterna 1947 7,48% +1030 +3,74 917 3,73%
FI Feministiskt initiativ 78 0,30% +78 +0,30    
ÖVR Övriga partier 231 0,89% -6 -0,08 237 0,96%
  Giltiga röster 26043 100,00% +1478   24565 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 319 1,21% -66 -0,33 385 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,03% -2 -0,01 9 0,04%
VDT Valdeltagande 26369 86,13% +1410 +1,87 24959 84,26%
  Antal röstberättigade 30616   +995   29621  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Alingsås

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,69% 7,32% 11,78% 6,82% 27,44% 6,44% 9,95% 7,38% 0,31% 0,86% 1,30% 0,02% 86,85%
19,93% 3,43% 10,05% 6,70% 30,49% 8,46% 12,14% 7,96% 0,34% 0,50% 1,57%   78,56%
11,15% 16,88% 17,36% 4,14% 29,30% 5,89% 5,41% 9,24%   0,64% 1,10%   83,44%
25,85% 4,26% 12,20% 5,03% 17,62% 9,20% 19,07% 5,91% 0,39% 0,48% 0,77%   89,43%
25,68% 3,56% 11,72% 8,15% 29,80% 4,97% 9,56% 5,62% 0,19% 0,75% 1,11%   89,54%
21,69% 11,25% 17,05% 14,85% 15,89% 4,87% 5,22% 8,35% 0,23% 0,58% 1,15%   88,98%
15,95% 18,10% 16,43% 7,14% 23,81% 3,10% 3,33% 11,67% 0,24% 0,24% 2,33%   83,33%
20,79% 4,13% 8,26% 6,39% 33,72% 7,01% 11,60% 6,46% 0,23% 1,40% 1,38%   85,77%
19,68% 4,32% 9,04% 10,34% 29,42% 8,63% 12,05% 5,52% 0,30% 0,70% 1,19% 0,10% 88,90%
14,21% 3,17% 7,74% 6,22% 35,28% 10,28% 11,68% 9,26% 0,13% 2,03% 0,76%   74,48%
21,24% 12,43% 7,51% 5,49% 21,53% 7,80% 11,42% 10,55% 0,43% 1,59% 1,70%   87,67%
14,72% 11,66% 16,61% 2,59% 36,16% 5,18% 3,30% 8,72% 0,12% 0,94% 1,85%   83,74%
37,26% 5,10% 11,77% 6,92% 17,60% 3,52% 13,35% 3,88% 0,36% 0,24% 0,60%   88,57%
18,13% 22,96% 11,63% 3,02% 24,32% 5,44% 2,87% 11,18% 0,15% 0,30% 2,35% 0,29% 82,13%
26,65% 4,76% 12,93% 6,34% 26,72% 4,92% 9,04% 6,82% 0,56% 1,27% 1,33%   87,71%
22,60% 2,81% 12,30% 6,79% 35,60% 4,57% 9,13% 5,50% 0,12% 0,59% 0,47%   89,66%
23,36% 5,61% 8,41% 7,94% 22,43% 7,48% 14,02% 6,54% 2,80% 1,40% 3,60%    
21,45% 4,91% 8,67% 6,02% 31,12% 7,30% 11,74% 7,58% 0,29% 0,92% 1,11% 0,03% 85,35%
23,13% 5,80% 8,09% 6,68% 30,78% 6,16% 10,47% 7,74% 0,26% 0,88% 1,81%   84,34%
23,45% 3,43% 10,66% 6,72% 27,68% 8,91% 10,52% 7,82% 0,15% 0,66% 1,37%   83,82%
21,92% 7,24% 10,27% 7,93% 28,08% 7,34% 12,72% 4,01%   0,49% 0,78%   90,11%
27,61% 9,01% 7,51% 4,98% 24,04% 4,60% 10,99% 10,05% 0,38% 0,85% 1,57% 0,09% 87,41%
25,00% 4,98% 9,96% 4,44% 26,62% 5,09% 14,83% 6,93% 0,54% 1,62% 0,54%   89,59%
28,09% 5,22% 12,87% 5,35% 24,71% 3,82% 14,20% 5,10% 0,25% 0,38% 1,01%   87,62%
12,27% 3,46% 9,36% 5,15% 43,07% 7,58% 9,36% 8,24%   1,50% 0,74%   76,86%
18,01% 3,60% 5,07% 5,59% 35,51% 10,07% 11,99% 8,82% 0,22% 1,10% 0,73% 0,07% 76,68%
20,41% 4,33% 7,51% 8,13% 32,77% 7,77% 11,66% 6,18% 0,35% 0,88% 1,05%   89,17%
24,00% 7,58% 6,53% 5,47% 23,79% 7,79% 10,11% 12,63% 0,42% 1,68% 1,04%   88,07%
11,35% 1,97% 5,91% 5,63% 44,00% 10,88% 10,32% 9,19%   0,75% 1,11% 0,09% 74,98%
20,70% 3,08% 4,85% 5,29% 26,87% 10,57% 15,42% 7,93% 3,96% 1,32% 2,56% 0,43%  
Alingsås 21,58% 6,17% 10,30% 6,44% 29,19% 6,85% 10,81% 7,48% 0,30% 0,89% 1,21% 0,03% 86,13%

Röstfördelning övriga partier - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
K Kommunistiska Partiet 155 0,60% -25 -0,14 180 0,73%
SVP Svenskarnas parti     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 76 0,29% +20 +0,06 56 0,23%
  Totalt övriga partier 231 0,89% -6 -0,08 237 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Alingsås

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se