2014-09-23 18:35:03

Val till kommunfullmäktige - Röster - Västra Götalands län

Röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,08% 4,95% 3,28% 3,50% 33,59% 6,25% 5,70% 10,64% 0,18% 10,83% 1,39% 0,04% 84,03%
21,58% 6,17% 10,30% 6,44% 29,19% 6,85% 10,81% 7,48% 0,30% 0,89% 1,21% 0,03% 86,13%
15,28% 17,84% 5,06% 3,45% 43,59% 3,52% 2,27% 8,43% 0,18% 0,37% 1,68%   78,04%
23,04% 7,64% 2,82% 3,76% 30,14% 3,76% 5,82% 15,10% 0,10% 7,81% 1,35% 0,05% 87,95%
21,81% 5,63% 6,32% 4,77% 33,30% 7,42% 7,00% 11,33% 0,23% 2,18% 1,31% 0,02% 82,07%
10,91% 38,85% 2,19% 6,89% 29,90% 0,51% 3,16% 5,25% 0,03% 2,30% 1,98% 0,07% 77,20%
34,55% 12,44% 3,39% 4,70% 29,74% 3,64% 3,75% 7,39% 0,16% 0,24% 1,37% 0,08% 84,87%
16,34% 10,65% 3,29% 6,66% 31,86% 4,21% 5,54% 21,11% 0,12% 0,20% 1,16% 0,04% 85,76%
9,51% 23,77% 5,32% 4,86% 35,53% 2,97% 2,20% 15,12% 0,07% 0,65% 2,54% 0,07% 82,45%
30,14% 20,54% 5,66% 0,70% 28,00% 1,02% 4,33% 9,29% 0,10% 0,21% 1,19% 0,03% 85,03%
24,53% 9,61% 0,27% 0,84% 43,30% 1,31% 1,97% 6,98% 4,54% 6,66% 1,67%   79,98%
22,33% 2,56% 8,12% 3,95% 22,39% 9,44% 10,66% 7,02% 3,96% 9,56% 0,87% 0,05% 79,20%
12,51% 12,31% 4,96% 5,17% 31,18% 6,76% 4,04% 6,80% 0,07% 16,21% 1,92% 0,02% 85,86%
14,14% 15,52% 10,55% 5,68% 27,42% 4,06% 2,83% 10,11% 0,13% 9,55% 2,19% 0,03% 85,17%
29,88% 8,76% 6,12% 5,19% 27,55% 6,20% 6,27% 9,84% 0,05% 0,13% 1,77% 0,02% 86,27%
27,48% 5,88% 8,03% 3,06% 22,45% 4,88% 8,94% 9,32% 0,21% 9,76% 1,05%   87,52%
12,43% 22,06% 8,13% 3,95% 38,12% 2,88% 3,59% 8,61% 0,06% 0,17% 1,64% 0,02% 86,79%
19,70% 6,15% 7,97% 5,28% 30,11% 4,45% 6,25% 9,06% 0,17% 10,87% 1,06% 0,03% 87,80%
25,26% 7,42% 9,32% 4,46% 25,51% 5,50% 11,46% 8,55% 0,28% 2,24% 1,18% 0,02% 88,51%
17,46% 8,53% 6,76% 6,24% 40,36% 6,43% 5,12% 6,70% 0,12% 2,29% 1,53% 0,04% 86,86%
14,74% 16,15% 3,77% 2,20% 33,77% 8,02% 4,29% 16,53% 0,27% 0,27% 1,69%   80,10%
8,45% 4,66% 8,74% 2,87% 25,30% 6,22% 5,13% 9,07% 0,08% 29,48% 1,70% 0,06% 83,07%
28,67% 8,27% 4,35% 3,90% 31,76% 7,42% 5,07% 5,97% 0,04% 4,54% 2,01% 0,01% 83,82%
16,00% 11,40% 4,82% 4,45% 31,65% 6,69% 4,53% 9,45% 0,20% 10,82% 1,52% 0,03% 83,66%
12,35% 23,46% 3,64% 6,01% 30,63% 4,06% 5,09% 10,19% 0,07% 4,50% 1,73% 0,05% 78,95%
17,79% 16,76% 3,04% 4,63% 31,47% 7,00% 3,44% 15,52% 0,12% 0,21% 1,99% 0,01% 81,27%
23,39% 4,36% 10,05% 4,84% 27,73% 6,87% 11,15% 10,24% 0,43% 0,94% 1,30% 0,04% 85,59%
16,72% 11,20% 11,78% 2,61% 25,69% 4,53% 9,68% 9,71% 0,18% 7,90% 4,16% 0,03% 85,07%
27,98% 3,77% 9,37% 4,26% 25,52% 7,17% 10,47% 8,96% 0,43% 2,07% 1,01% 0,02% 84,98%
24,75% 10,90% 3,24% 3,29% 35,51% 4,88% 5,12% 11,72% 0,29% 0,29% 1,81% 0,02% 84,80%
24,71% 10,39% 6,95% 4,57% 32,91% 4,17% 6,75% 8,99% 0,21% 0,34% 1,64% 0,05% 84,47%
36,46% 6,06% 8,40% 3,54% 31,44% 3,35% 4,28% 6,20% 0,14% 0,13% 1,52% 0,02% 85,09%
29,17% 6,29% 7,98% 3,78% 31,58% 4,40% 7,06% 9,19% 0,25% 0,30% 1,66% 0,02% 86,22%
10,39% 23,88% 14,07% 3,09% 25,88% 4,45% 9,38% 8,58% 0,10% 0,18% 1,61% 0,01% 73,73%
15,21% 14,82% 4,38% 2,71% 30,60% 1,17% 3,73% 12,88% 0,14% 14,36% 1,79% 0,04% 81,74%
22,47% 22,64% 11,45% 1,95% 22,46% 4,01% 7,42% 7,10% 0,24% 0,26% 1,93% 0,05% 82,47%
11,58% 9,02% 14,75% 8,31% 38,30% 3,13% 3,86% 10,83% 0,07% 0,14% 1,05% 0,03% 85,16%
15,89% 6,80% 6,23% 3,77% 47,16% 5,58% 5,47% 8,61% 0,05% 0,44% 1,92% 0,06% 85,19%
21,27% 5,16% 14,48% 6,97% 29,93% 2,51% 5,91% 7,30% 0,10% 6,37% 1,39% 0,01% 86,95%
14,23% 22,85% 2,78% 4,23% 36,08% 2,79% 5,72% 10,85% 0,13% 0,34% 1,75% 0,01% 83,86%
17,91% 5,39% 6,88% 3,19% 43,34% 6,45% 6,14% 10,08% 0,18% 0,44% 1,17% 0,05% 83,02%
22,64% 19,26% 2,73% 0,84% 36,80% 5,42% 2,71% 9,31% 0,10% 0,19% 1,92% 0,02% 82,06%
15,78% 4,67% 5,57% 6,44% 32,79% 9,10% 6,06% 11,16% 0,14% 8,30% 2,06% 0,03% 83,76%
19,59% 20,16% 4,58% 3,91% 26,01% 4,99% 5,55% 8,60% 0,08% 6,52% 1,36% 0,02% 84,44%
29,92% 11,85% 3,49% 2,61% 34,92% 4,15% 2,20% 10,42% 0,09% 0,35% 1,49% 0,05% 83,17%
16,55% 16,92% 6,24% 10,23% 29,29% 5,01% 6,12% 9,26% 0,07% 0,30% 1,61% 0,08% 86,71%
19,01% 8,02% 5,88% 3,65% 29,93% 11,67% 7,01% 10,17% 0,53% 4,14% 2,04% 0,04% 84,51%
10,91% 17,51% 7,80% 4,24% 44,25% 4,34% 5,42% 4,33% 0,22% 0,98% 2,27%   80,59%
27,16% 1,11% 10,36% 20,97% 22,27% 3,98% 7,56% 6,07% 0,27% 0,25% 1,43% 0,05% 89,02%
Västra Götalands län 21,24% 7,00% 7,34% 4,49% 28,79% 7,02% 7,97% 8,96% 1,42% 5,75% 1,33% 0,04% 82,69%

http://www.val.se