2014-09-15 08:19:26

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västra Götalands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,1% 5,0% 3,3% 3,5% 33,6% 6,2% 5,7% 10,6% 0,2% 10,9% 1,4% 0,5% 83,2%
21,6% 6,2% 10,4% 6,5% 29,3% 6,8% 10,7% 7,4% 0,2% 0,9% 1,2% 0,3% 84,6%
15,2% 17,9% 5,1% 3,5% 43,8% 3,5% 2,2% 8,3% 0,1% 0,3% 1,7% 0,5% 76,9%
23,1% 7,7% 2,8% 3,8% 30,1% 3,7% 5,7% 15,0% 0,1% 8,0% 1,2% 0,9% 84,8%
21,8% 5,7% 6,3% 4,8% 33,4% 7,4% 6,9% 11,4% 0,2% 2,1% 1,3% 0,3% 80,8%
10,9% 38,9% 2,1% 6,8% 30,1% 0,4% 3,1% 5,2%   2,4% 2,0% 0,3% 75,0%
34,9% 12,8% 3,4% 4,6% 30,1% 3,5% 3,6% 6,9% 0,1% 0,1% 1,4% 0,5% 81,8%
16,4% 10,7% 3,3% 6,7% 31,9% 4,2% 5,5% 21,2% 0,1% 0,2% 1,2% 0,3% 85,2%
9,6% 24,1% 5,3% 4,9% 35,4% 3,0% 2,1% 14,8%   0,6% 2,5% 0,8% 80,1%
30,3% 20,7% 5,6% 0,7% 28,1% 1,0% 4,3% 9,0% 0,1% 0,2% 1,1% 0,6% 83,9%
24,8% 9,8% 0,2% 0,8% 43,5% 1,2% 1,8% 6,7% 4,5% 6,6% 1,6% 0,3% 77,3%
22,3% 2,5% 8,1% 4,0% 22,4% 9,4% 10,5% 7,0% 3,9% 9,8% 0,8% 0,3% 77,3%
12,5% 12,2% 5,0% 5,3% 31,3% 6,8% 4,0% 6,7% 0,1% 16,2% 1,9% 0,4% 83,5%
14,2% 14,6% 10,9% 5,5% 28,5% 4,2% 2,6% 10,3% 0,1% 9,3% 2,3% 0,3% 75,5%
30,0% 8,9% 6,1% 5,2% 27,6% 6,2% 6,2% 9,8%   0,1% 1,8% 0,3% 84,7%
27,4% 5,9% 8,0% 3,1% 22,5% 4,9% 8,8% 9,3% 0,2% 9,8% 1,0% 0,3% 86,4%
12,4% 22,3% 8,0% 3,9% 38,5% 2,8% 3,4% 8,6%     1,6% 0,7% 84,1%
19,6% 6,2% 8,0% 5,3% 30,3% 4,4% 6,2% 9,1% 0,1% 10,9% 1,0% 0,3% 86,3%
25,3% 7,4% 9,3% 4,5% 25,6% 5,5% 11,4% 8,5% 0,3% 2,2% 1,2% 0,4% 87,3%
17,4% 8,6% 6,8% 6,2% 40,4% 6,4% 5,1% 6,7% 0,1% 2,3% 1,5% 0,5% 86,1%
14,9% 16,2% 3,7% 2,2% 33,8% 8,0% 4,3% 16,5% 0,3% 0,2% 1,6% 0,3% 79,1%
8,2% 4,7% 8,8% 2,8% 25,4% 6,2% 5,0% 9,1% 0,1% 29,8% 1,6% 0,6% 81,2%
28,7% 8,2% 4,3% 3,9% 31,8% 7,4% 5,0% 5,9%   4,6% 1,9% 0,7% 82,2%
15,9% 11,5% 4,8% 4,5% 31,8% 6,7% 4,4% 9,4% 0,2% 10,8% 1,5% 0,5% 81,9%
12,3% 23,4% 3,6% 6,0% 30,8% 4,1% 5,0% 10,2%   4,5% 1,7% 1,0% 77,8%
17,6% 16,9% 3,0% 4,6% 31,4% 7,0% 3,4% 15,6% 0,1% 0,4% 1,8% 0,3% 78,2%
23,5% 4,4% 10,1% 4,9% 27,8% 6,8% 11,0% 10,2% 0,4% 0,9% 1,3% 0,5% 83,6%
16,6% 11,3% 11,7% 2,6% 25,8% 4,4% 9,6% 9,7% 0,2% 8,1% 4,1% 0,8% 83,7%
28,0% 3,8% 9,5% 4,3% 25,6% 7,1% 10,4% 9,0% 0,4% 2,0% 1,0% 0,4% 82,6%
24,9% 11,0% 3,1% 3,3% 35,6% 4,8% 5,0% 11,7% 0,3% 0,2% 1,8% 0,4% 83,1%
24,7% 10,5% 7,0% 4,5% 33,1% 4,1% 6,7% 9,0% 0,1% 0,2% 1,6% 0,7% 82,9%
36,4% 6,1% 8,5% 3,5% 31,4% 3,4% 4,3% 6,2% 0,1% 0,1% 1,5% 0,4% 82,6%
29,2% 6,3% 8,0% 3,8% 31,8% 4,4% 7,0% 9,0% 0,2% 0,4% 1,5% 0,6% 84,3%
10,3% 24,0% 14,2% 3,1% 26,1% 4,3% 9,3% 8,5% 0,1% 0,2% 1,6% 0,5% 72,3%
15,2% 14,9% 4,3% 2,8% 30,5% 1,1% 3,5% 12,9% 0,1% 14,7% 1,7% 0,8% 79,3%
22,5% 22,9% 11,5% 2,0% 22,4% 3,9% 7,4% 7,0% 0,2% 0,1% 1,9% 0,9% 80,7%
11,5% 9,1% 14,9% 8,4% 38,4% 3,1% 3,7% 10,7%   0,1% 1,0% 0,9% 83,6%
15,8% 6,8% 6,3% 3,8% 47,2% 5,6% 5,4% 8,6%   0,4% 1,9% 0,6% 83,6%
21,1% 5,1% 14,5% 7,0% 30,2% 2,4% 5,9% 7,2% 0,1% 6,4% 1,4% 0,3% 85,1%
14,2% 23,0% 2,7% 4,3% 36,4% 2,7% 5,5% 10,9% 0,1% 0,3% 1,7% 0,3% 82,5%
17,9% 5,4% 6,9% 3,2% 43,5% 6,4% 6,1% 10,1% 0,2% 0,5% 1,1% 0,4% 81,2%
22,8% 19,2% 2,7% 0,8% 37,0% 5,3% 2,6% 9,3% 0,1% 0,2% 1,9% 0,7% 80,4%
15,8% 4,7% 5,6% 6,5% 32,7% 9,1% 6,0% 11,2% 0,1% 8,4% 2,0% 0,5% 82,7%
19,6% 20,4% 4,6% 3,9% 25,9% 4,9% 5,5% 8,6% 0,1% 6,5% 1,3% 0,3% 82,6%
30,0% 11,9% 3,5% 2,6% 35,0% 4,1% 2,2% 10,4% 0,1% 0,3% 1,5% 0,8% 82,2%
16,7% 17,1% 6,3% 10,4% 28,9% 5,0% 6,1% 9,2% 0,1% 0,2% 1,6% 0,7% 84,7%
19,0% 8,1% 5,9% 3,7% 30,0% 11,7% 6,8% 10,6% 0,1% 4,2% 2,0% 0,6% 81,7%
10,7% 17,6% 8,0% 4,2% 44,4% 4,3% 5,3% 4,3% 0,2% 1,0% 2,2% 0,4% 79,6%
27,2% 1,1% 10,4% 21,1% 22,4% 3,9% 7,4% 6,0% 0,2% 0,2% 1,4% 0,4% 87,6%
Västra Götalands län 21,2% 7,0% 7,4% 4,5% 28,9% 7,0% 7,9% 9,0% 1,4% 5,8% 1,3% 0,4% 80,9%

http://www.val.se