2014-09-17 19:45:00

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västra Götalands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,1% 5,0% 3,3% 3,5% 33,6% 6,2% 5,7% 10,6% 0,2% 10,9% 1,4% 0,5% 84,1%
21,6% 6,2% 10,3% 6,5% 29,2% 6,8% 10,8% 7,4% 0,3% 0,9% 1,2% 0,4% 86,1%
15,3% 17,9% 5,1% 3,5% 43,6% 3,5% 2,3% 8,5% 0,2% 0,3% 1,7% 0,5% 78,1%
23,0% 7,7% 2,8% 3,8% 30,2% 3,8% 5,8% 14,9% 0,1% 7,8% 1,2% 0,9% 87,9%
21,8% 5,6% 6,3% 4,8% 33,3% 7,4% 7,0% 11,3% 0,2% 2,1% 1,3% 0,3% 82,0%
10,9% 39,0% 2,2% 6,9% 29,9% 0,4% 3,1% 5,2%   2,3% 2,0% 0,5% 77,2%
34,7% 12,5% 3,4% 4,7% 29,9% 3,6% 3,7% 7,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,5% 84,9%
16,3% 10,6% 3,3% 6,7% 31,9% 4,2% 5,5% 21,1% 0,1% 0,2% 1,1% 0,3% 85,7%
9,6% 23,9% 5,3% 4,9% 35,4% 3,0% 2,2% 15,0% 0,1% 0,6% 2,5% 0,8% 82,5%
30,2% 20,6% 5,6% 0,7% 28,2% 1,0% 4,4% 9,0% 0,1% 0,2% 1,2% 0,6% 85,1%
24,6% 9,6% 0,3% 0,8% 43,3% 1,3% 2,0% 6,9% 4,5% 6,5% 1,6% 0,3% 80,0%
22,3% 2,6% 8,1% 3,9% 22,4% 9,5% 10,7% 7,0% 4,0% 9,6% 0,9% 0,3% 79,2%
12,5% 12,4% 5,0% 5,2% 31,1% 6,8% 4,0% 6,8% 0,1% 16,2% 1,9% 0,4% 85,8%
14,1% 15,6% 10,6% 5,7% 27,4% 4,1% 2,8% 10,1% 0,1% 9,5% 2,1% 0,3% 85,2%
30,0% 8,8% 6,1% 5,2% 27,5% 6,2% 6,3% 9,9%   0,1% 1,8% 0,3% 86,3%
27,5% 5,9% 8,0% 3,1% 22,5% 4,9% 8,9% 9,3% 0,2% 9,7% 1,0% 0,3% 87,5%
12,4% 22,1% 8,1% 4,0% 38,2% 2,9% 3,6% 8,6%   0,1% 1,6% 0,6% 86,8%
19,7% 6,2% 8,0% 5,3% 30,1% 4,5% 6,3% 9,0% 0,2% 10,8% 1,0% 0,3% 87,8%
25,3% 7,4% 9,3% 4,5% 25,5% 5,5% 11,5% 8,6% 0,3% 2,2% 1,2% 0,4% 88,5%
17,5% 8,5% 6,8% 6,2% 40,3% 6,4% 5,1% 6,7% 0,1% 2,3% 1,5% 0,5% 86,9%
14,8% 16,1% 3,7% 2,2% 33,8% 8,0% 4,3% 16,5% 0,3% 0,2% 1,7% 0,3% 80,1%
8,4% 4,7% 8,7% 2,8% 25,3% 6,2% 5,2% 9,0% 0,1% 29,6% 1,7% 0,6% 83,1%
28,7% 8,2% 4,3% 3,9% 31,8% 7,4% 5,1% 5,9%   4,6% 2,0% 0,7% 83,8%
16,0% 11,4% 4,8% 4,5% 31,6% 6,7% 4,5% 9,5% 0,2% 10,8% 1,5% 0,5% 83,6%
12,3% 23,4% 3,7% 6,1% 30,8% 4,1% 5,1% 10,2%   4,4% 1,7% 1,0% 78,9%
17,6% 16,8% 3,0% 4,6% 31,5% 7,0% 3,5% 15,5% 0,1% 0,4% 1,9% 0,3% 81,2%
23,4% 4,4% 10,1% 4,8% 27,8% 6,9% 11,2% 10,2% 0,4% 0,9% 1,3% 0,5% 85,6%
16,7% 11,3% 11,6% 2,6% 25,8% 4,5% 9,7% 9,6% 0,2% 8,1% 4,1% 0,8% 85,1%
27,9% 3,8% 9,4% 4,3% 25,5% 7,2% 10,5% 8,9% 0,4% 2,1% 1,0% 0,4% 84,9%
24,8% 10,9% 3,2% 3,3% 35,5% 4,9% 5,1% 11,6% 0,3% 0,3% 1,8% 0,4% 84,8%
24,7% 10,4% 7,0% 4,6% 33,0% 4,2% 6,8% 9,0% 0,2% 0,3% 1,6% 0,7% 84,5%
36,5% 6,1% 8,4% 3,6% 31,5% 3,4% 4,3% 6,2% 0,1% 0,1% 1,5% 0,4% 85,0%
29,1% 6,3% 8,0% 3,8% 31,6% 4,4% 7,1% 9,2% 0,2% 0,4% 1,5% 0,6% 86,2%
10,4% 23,9% 14,1% 3,1% 25,9% 4,5% 9,3% 8,5% 0,1% 0,2% 1,6% 0,5% 73,6%
15,2% 14,8% 4,4% 2,7% 30,6% 1,1% 3,6% 12,8% 0,1% 14,5% 1,7% 0,8% 81,7%
22,5% 22,7% 11,5% 2,0% 22,5% 4,0% 7,5% 7,0% 0,2% 0,1% 1,9% 0,8% 82,5%
11,5% 9,0% 14,8% 8,3% 38,5% 3,1% 3,9% 10,7% 0,1% 0,1% 1,0% 0,9% 85,2%
15,9% 6,8% 6,3% 3,8% 47,1% 5,6% 5,5% 8,6%   0,4% 1,9% 0,6% 85,1%
21,2% 5,2% 14,5% 7,0% 30,0% 2,5% 5,9% 7,3% 0,1% 6,3% 1,4% 0,3% 87,0%
14,2% 22,8% 2,8% 4,2% 36,1% 2,8% 5,7% 10,8% 0,1% 0,3% 1,8% 0,2% 83,9%
17,9% 5,4% 6,9% 3,2% 43,4% 6,4% 6,1% 10,0% 0,2% 0,5% 1,2% 0,4% 82,9%
22,6% 19,3% 2,7% 0,8% 36,9% 5,3% 2,6% 9,3% 0,1% 0,2% 1,9% 0,7% 82,1%
15,9% 4,7% 5,6% 6,5% 32,7% 9,1% 6,1% 11,1% 0,1% 8,3% 2,0% 0,5% 83,7%
19,6% 20,2% 4,6% 3,9% 26,0% 5,0% 5,5% 8,6% 0,1% 6,6% 1,3% 0,3% 84,5%
30,0% 11,9% 3,5% 2,6% 34,9% 4,1% 2,2% 10,4% 0,1% 0,3% 1,6% 0,8% 83,2%
16,6% 17,0% 6,3% 10,2% 29,2% 5,0% 6,1% 9,2% 0,1% 0,2% 1,6% 0,8% 86,6%
19,1% 8,1% 5,9% 3,6% 29,9% 11,7% 7,0% 10,5% 0,1% 4,1% 2,0% 0,6% 84,5%
10,8% 17,5% 8,0% 4,2% 44,2% 4,4% 5,4% 4,3% 0,2% 1,0% 2,2% 0,4% 80,6%
27,2% 1,1% 10,4% 21,0% 22,3% 4,0% 7,6% 6,0% 0,2% 0,2% 1,4% 0,4% 89,0%
Västra Götalands län 21,3% 7,0% 7,4% 4,5% 28,8% 7,0% 8,0% 8,9% 1,4% 5,7% 1,3% 0,4% 82,7%

http://www.val.se