2014-09-17 14:20:39

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Preliminärt valresultat

Samtliga 32 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,1%
8,1%
5,9%
3,6%
29,9%
11,7%
7,0%
10,5%
0,1%
0,4%
3,5%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI SVP Vfp ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,5%
+1,4
2010: 83,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 10 -3 13
C Centerpartiet 4 +1 3
FP Folkpartiet liberalerna 3 -2 5
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 +2 12
V Vänsterpartiet 6 -2 8
MP Miljöpartiet de gröna 4   4
SD Sverigedemokraterna 6 +4 2
FI Feministiskt initiativ      
SVP Svenskarnas parti      
Vfp Välfärdspartiet 2   2
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4630 19,1% -1136 -5,5 5766 24,5%
C Centerpartiet 1960 8,1% +573 +2,2 1387 5,9%
FP Folkpartiet liberalerna 1429 5,9% -865 -3,9 2294 9,7%
KD Kristdemokraterna 885 3,6% -172 -0,9 1057 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7258 29,9% +1727 +6,4 5531 23,5%
V Vänsterpartiet 2843 11,7% -683 -3,3 3526 15,0%
MP Miljöpartiet de gröna 1706 7,0% +105 +0,2 1601 6,8%
SD Sverigedemokraterna 2556 10,5% +1457 +5,8 1099 4,7%
FI Feministiskt initiativ 25 0,1% +25 +0,1    
SVP Svenskarnas parti 98 0,4% +98 +0,4    
Vfp Välfärdspartiet 856 3,5% -347 -1,6 1203 5,1%
ÖVR Övriga partier 57 0,2% -8   65 0,3%
  Giltiga röster 24303 100,0% +774   23529 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 498 2,0% -103 -0,5 601 2,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 162 0,6% +142 +0,6 20 0,1%
VDT Valdeltagande 24963 84,5% +813 +1,4 24150 83,1%
  Antal röstberättigade 29549   +490   29059  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Vänersborg

Område M C FP KD S V MP SD FI SVP Vfp ÖVR BLANK OG VDT
22,2% 10,8% 6,1% 3,4% 25,0% 11,7% 6,4% 10,1% 0,1% 0,4% 3,5% 0,3% 2,1% 0,6% 86,8%
20,5% 4,0% 7,2% 2,4% 28,8% 15,7% 8,7% 7,3% 0,2% 0,1% 5,0% 0,1% 1,6% 0,4% 82,4%
21,5% 4,2% 8,6% 2,9% 29,1% 13,7% 5,9% 9,6% 0,2% 0,3% 3,7% 0,4% 2,1% 1,0% 81,8%
31,8% 2,6% 9,5% 4,0% 19,4% 13,9% 10,2% 6,3% 0,2%   2,1%   2,1% 0,8% 91,1%
23,0% 5,4% 7,5% 3,6% 29,7% 11,8% 8,6% 7,5% 0,2%   2,4% 0,3% 2,9% 0,3% 88,8%
19,3% 4,0% 6,1% 2,0% 29,4% 15,0% 7,7% 9,6%   1,1% 5,4% 0,5% 1,6% 2,1% 77,2%
19,9% 5,1% 6,7% 3,1% 32,1% 10,9% 7,4% 9,9%   0,7% 3,9% 0,2% 2,1% 0,4% 84,0%
15,9% 8,7% 4,7% 3,1% 28,7% 10,6% 2,5% 16,2%   0,3% 9,3%   2,1% 0,3% 81,2%
24,1% 5,3% 10,2% 4,1% 24,4% 12,9% 5,9% 8,7%   0,9% 2,8% 0,6% 1,7% 0,1% 80,4%
18,7% 30,1% 0,4% 3,5% 20,2% 9,1% 4,0% 10,6%   0,2% 3,1%   2,0% 0,2% 85,9%
16,6% 31,5% 2,3% 5,7% 18,9% 7,5% 2,1% 12,3%   0,2% 3,0%   1,3% 0,2% 81,9%
8,7% 44,1% 1,7% 1,4% 20,8% 7,3% 0,7% 12,8%   0,3% 2,1%   3,0%   85,6%
19,8% 26,3% 3,4% 6,2% 13,6% 8,2% 2,3% 15,5%     3,4% 1,4%     85,1%
25,2% 14,2% 3,8% 1,8% 21,6% 12,2% 5,9% 11,3%   0,7% 2,9% 0,5% 0,9% 0,2% 86,0%
24,7% 17,5% 2,9% 3,2% 20,0% 7,6% 4,0% 16,0%   0,6% 3,6%   3,1% 0,2% 84,0%
25,0% 13,3% 4,5% 3,6% 19,7% 9,3% 3,9% 14,7% 0,2% 0,6% 5,2%   2,4% 0,7% 83,2%
23,2% 3,2% 5,9% 2,0% 32,4% 13,5% 9,6% 7,6%   0,1% 2,4% 0,2% 2,5% 0,3% 88,1%
25,7% 5,7% 7,5% 2,7% 24,2% 11,0% 11,2% 7,7% 1,5%   1,0% 1,7% 3,3% 2,1%  
15,2% 4,8% 5,6% 4,0% 35,8% 11,7% 7,7% 11,0% 0,1% 0,5% 3,5% 0,2% 1,9% 0,8% 81,8%
12,2% 2,9% 7,2% 2,5% 41,9% 12,2% 6,4% 8,3%   0,8% 5,4% 0,2% 1,7% 0,8% 72,9%
20,6% 5,1% 9,4% 5,2% 28,4% 11,8% 8,9% 7,6%   0,4% 2,6% 0,1% 1,9% 0,2% 87,0%
6,7% 3,4% 2,8% 2,5% 42,4% 13,0% 10,2% 12,5%   1,4% 5,0%   1,8% 1,4% 70,1%
18,0% 4,5% 5,9% 3,1% 32,7% 13,5% 7,8% 9,9% 0,4% 0,3% 3,5% 0,4% 1,5% 0,3% 77,1%
22,0% 4,5% 6,6% 4,4% 31,3% 11,2% 6,1% 8,5% 0,1% 0,1% 5,1%   2,0% 0,6% 85,0%
6,9% 2,2% 2,7% 2,2% 47,5% 14,2% 6,4% 13,9%   0,9% 3,0%   1,9% 1,9% 65,3%
4,7% 1,3% 3,2% 1,7% 51,2% 8,1% 12,3% 11,8%   0,8% 4,9%   1,1% 1,2% 61,7%
23,5% 8,8% 4,8% 3,8% 18,5% 10,3% 12,5% 14,0% 0,3%   3,8%   1,5% 0,7% 83,8%
15,0% 2,6% 6,1% 6,1% 36,0% 12,9% 5,3% 12,4%   0,4% 3,1% 0,1% 2,3% 0,3% 86,5%
14,5% 3,0% 4,2% 4,9% 37,2% 13,4% 5,3% 13,7%   0,6% 3,0% 0,3% 1,8% 0,9% 86,0%
15,0% 30,4% 3,2% 2,2% 22,4% 11,2% 5,5% 8,0%     1,7% 0,2% 1,2% 0,5% 81,4%
18,5% 4,5% 6,8% 3,9% 31,6% 12,1% 7,2% 11,0%   0,1% 4,2%   2,4% 0,2% 80,7%
11,9% 2,9% 5,1% 5,0% 42,8% 9,6% 5,7% 13,4%   0,5% 2,3% 0,6% 2,0% 0,8% 81,5%
17,1% 3,2% 6,9% 5,5% 35,9% 9,5% 8,0% 9,9%   0,4% 3,4% 0,2% 2,3% 0,2% 86,8%
16,5% 6,1% 5,5% 3,0% 30,0% 11,3% 14,6% 10,2% 0,8% 0,3% 1,1% 0,6% 3,1% 3,4%  
Vänersborg 19,1% 8,1% 5,9% 3,6% 29,9% 11,7% 7,0% 10,5% 0,1% 0,4% 3,5% 0,2% 2,0% 0,6% 84,5%

http://www.val.se