2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marie Dahlin, 50 år,Vänersborg
 2. Lennart Niklasson, 55 år,Vänersborg
 3. Madelaine Karlsson, 50 år,Vänersborg
 4. Benny Augustsson, 53 år,Vänersborg
 5. Theresia Nordlund, 43 år,Vänersborg
 6. Joakim Sjöling, 39 år,Vargön
 7. Sigyn Lindbom, 65 år,Vargön
 8. Nils Dahlgren, 18 år,Frändefors
 9. Maria Abrahamsson, 43 år,Vargön
 10. Kenneth Borgmalm, 64 år,Vänersborg
 11. Sara Johansson, 19 år,Vänersborg
 12. Reidar Eriksson, 62 år,Frändefors
 13. Birgitta Persson, 65 år,Vänersborg
 14. Bengt Larson, 74 år,Vänersborg
 15. Anne Sophie Aronsson, 74 år,Vänersborg
 16. Lars-Göran Ljunggren, 68 år,Frändefors
 17. Merja Niemi, 48 år,Brålanda
 18. Stefan Larsson, 46 år,Vänersborg
 19. Johanna Juntti, 34 år,Vänersborg
 20. Kenneth Persson, 68 år,Vänersborg
 21. Madeleine Johansson, 47 år, Vänersborg
 22. Mikael Andersson, 52 år,Vänersborg
 23. Anneli Guilotte, 54 år,Frändefors
 24. Bo Dahlberg, 66 år,Frändefors
 25. Kate Bernhardsson, 55 år,Vänersborg
 26. Kjell Nilsson, 63 år,Vargön
 27. Angelika König Cassel, 50 år,Vänersborg
 28. Zdenko Petrusic, 55 år,Vänersborg
 29. Christina Mattelin, 53 år,Vänersborg
 30. Tomas Öhberg, 49 år,Brålanda
 31. Christin Slättmyr, 64 år,Brålanda
 32. Daniel Brodin, 39 år,Vänersborg
 33. Anna-Maria Gustafsson, 44 år,Vänersborg
 34. Leif Höglund, 63 år, Frändefors
 35. Johanna Olsson, 37 år,Vargön
 36. Anwar Rasul, 53 år,Vänersborg
 37. Anna Tokcan, 51 år,Vänersborg
 38. Peter Trollgärde, 42 år,Brålanda
 39. Aina Carlsson, 71 år,Vänersborg
 40. Håkan Skött, 54 år, Vänersnäs
 41. Lehna Ljung, 62 år,Vänersborg
 42. Peter Ojala, 45 år,Vänersborg
 43. Åsa Johansson, 44 år,Vänersborg
 44. Hans Norén, 48 år,Vänersborg
 45. Gunilla Nilsson, 51 år,Vänersborg
 46. Lennart Lindbom, 69 år,Vargön
 47. Annika Larsson Lindelöf, 58 år,Vänersborg
 48. Anders Gunn, 56 år,Vänersborg
 49. Roy Andersson, 66 år,Brålanda
Vänersborg
0002-06812

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Bo Carlsson, Lantbrukare,Gestad,64år
 2. Marianne Karlsson, Lantbrukare,Gestad,58år
 3. Mats Andersson, Säljare,Vänersborg,44år
 4. Annalena Levin, Projektledare,V. Tunhem,41år
 5. Ingvar Håkansson, Fd Metallarbetare,Brålanda,64år
 6. Henrik Jansson, Lantbrukare,Brålanda,37år
 7. Carina Blomqvist Liljegren, Diakon,Frändefors,52år
 8. Carl-Ewert Berg, Bankdirektör,Brålanda,62år
 9. Barbro Fridell, Kostekonom,Gestad,64år
 10. Göran Hallsten, Projektledare,Frändefors,52år
 11. Eva Foldemark, Fd. Skattedirektör,Frändefors,65år
 12. Johanna Gustafsson, Studerande,V. Tunhem,19år
 13. Ann-Britth Fröjd, Larmoperatör,Vänersborg,64år
 14. Åsa Edvardsson, Galopptränare,Brålanda,52år
 15. Karin Knutsson, Banktjänsteman,Vänersborg,33år
 16. John Berg, Servicetekniker,Brålanda,44år
 17. Bengt Fröjd, Lantbrukare,Gestad,66år
 18. Marianne Larsson, Lärare,Brålanda,48år
 19. Christina Larsson, Kanslist,Frändefors,54år
 20. Inga-Maj Andersson, Fd. Domstolssekr,Vargön,67år
 21. Usa Charoensawat, Undersköterska,Frändefors,53år
 22. Sven-Erik Arvidsson, Sjuksköterska,Vänersborg,63år
 23. Marita Högberg, Undersköterska,Vänersborg,56år
 24. Lars Krantz, Hantverkare,Frändefors,66år
 25. Victoria Blomqvist, Studerande,Frändefors,23år
 26. Emilia Nordlund, Handläggare,Vänersborg,38år
 27. Erik Landström, Lantmästare,Frändefors,75år
 28. Jonny Madenvik, Yrkeslärare,Gestad,51år
 29. Birgit Lindqvist, Undersköterska,Brålanda,59år
 30. Lennart Olsson, Lantbrukare,Grunnebo,66år
 31. Pär-Anders Söderberg, Lantbrukare,Vänersborg,50år
 32. Gunnel Andersson, Pensionär,Brålanda,68år
 33. Marita Martinelle, Undersköterska,Brålanda,64år
 34. Eva Jonsson, Fd Ekonom,Vänersborg,69år
Vänersborg
0004-07029

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Peter Göthblad, 46, Kriminalvårdare, Botered
 2. Tove af Geijerstam, 38, Logoped, Vargön
 3. Bengt Wallin, 69, Civilingenjör, Blåsut
 4. Ingrid Lindström, 29, Kommunikationskonsult, Vänersborg
 5. Daniel Bengtsson, 21, Studerande, Frändefors
 6. Gunilla Bryntesson, 54, Verksamhetschef, Vargön
 7. Helge Kneese, 57, Ingenjör, Vargön
 8. Kerstin Andersson, 66, Assistent, Blåsut
 9. Gunnar Henriksson, 71, f.d. Gymnasierektor, Vänersborg
 10. Christina Rosell, 72, Fil.kand. Blåsut
 11. Hans-Jürgen Ackermann, 68, Lärare, Blåsut
 12. Gunilla Döse, 79, Företagare, Vänersborg
 13. Bruno Ojdanic, 20, Studerande, Vänersborg
 14. Annica Bergendal, 47, Registrator, Vänersborg
 15. Franco Landini, 73, Företagare, Västra Tunhem
 16. Jan Carlstein, 59, Ekonom, Vargön
 17. Ingemar Andersson, 54, Habiliteringsassistent, Blåsut
 18. Lage Arveklev, 64, Företagare, Holmängen
 19. Agneta Erdéus, 70, Pensionär, Vänersborg
Vänersborg
0003-07576

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marie-Louise Bäckman, leg. sjuksköterska, Vargön
 2. Orvar Carlsson, serviceman, Brålanda
 3. Anette Taimory, pers.assistent, Vänersborg
 4. Gunnar Bäckman, företagare, Vargön
 5. Lovisa Kavander, idrottslärare, Vänersborg
 6. Sofia Carlsson, CNC-operatör, Vänersborg
 7. Hans-Peter Nielsen, cityvärd, Vänersborg
 8. Ann-Christin Helgegren, säkerhetssamordnare, Vänersborg
 9. Jarl Helgegren, chaufför, Vänersborg
 10. Jenny Hjorth, personlig assistent, Vänersborg
 11. Bengt Fridh, banktjänsteman, Vargön
 12. Birgitta Odalgård, pensionär, Frändefors
 13. Robert Johansson, företagare, Vänersborg
 14. Gunilla Fridh, lärare, Vargön
 15. S-O Magnusson, kyrkomusiker, Vänersborg
 16. Uno Löfgren, truckförare, Brålanda
 17. Elias Yachouh, tolk och Sfi lärare, Vänersborg
 18. Rolf Nordström, biodlare, Brålanda
Vänersborg
0068-07080

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marika Isetorp, 45 år, teaterpedagog, Vänersborg
 2. Per Sjödahl, 58 år, Fritidspedagog, Vargön
 3. Anna-Karin Sandberg, 47 år, förvaltningssekreterare, Vänersborg
 4. Anders Wiklund, 52 år,Gymnasielärare, Vänersnäs
 5. Gunilla Bogren, 51 år, Ekonomichef, Vänersborg
 6. Christer Brogren, 62 år, Företagare, Vänersborg
 7. Gunnel Dirsäter, 56 år, Läkarsekreterare, Vargön
 8. Abdullahi Hassan Moalin, 52 år, Integrationskonsult, Vänersborg
 9. Annette Fredman, 51 år, Naturpedagog, Vänersnäs
 10. Mats Trohlin, 53 år, Tekniker, Vargön
 11. Christina Ekstrand, 32 år, Sjukgymnast, Vänersborg
 12. Trond Stenvard, 35 år, Gymnasielärare, Vänersborg
 13. Jeanette Andersson, 40 år, Sjuksköterska,Vänersborg
 14. Martin Odalgård, 40 år, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Vänersborg
 15. Monica Bredberg, 69 år, Pensionär, Vargön
 16. Martin Isetorp, 45 år, Målare, Vänersborg
 17. Staffan Stridsberg, 31 år, Musiker och studerande, Vänersborg
 18. Lashkar Salah, 21 år, Studerande, Vänersborg
 19. Tore Söderberg, 67 år, Pensionär, Vänersborg
 20. Lave Thorell, 69 år, Seniorkonsult, Vänersborg
 21. Nils Wramner, 64 år, Barnläkare, Vänersborg
Vänersborgs kommun
0055-06078

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Gunnar Lidell, kommunalråd,Frändefors
 2. Lena Eckerbom Wendel, ingenjör,Frändefors
 3. Niklas Claesson, kommunikationschef,Vänersborg
 4. Henrik Josten, lärare,Vänersborg
 5. Emelie Carlbom, sociolog,Vänersborg
 6. Dan Åberg, kanslichef,Vänersborg
 7. Jonathan Axelsson, stud,Vänersborg
 8. Jeanette Dahlbom, socionom,Vänersborg
 9. Anna Rudebo Svedung, sjuksköterska,Vänersborg
 10. Filip Jacobsson, stud,Brålanda
 11. Henrik Harlitz, förbättringsledare,Vänersborg
 12. Irma Fredriksson, undersköterska,Gestad
 13. Hans-Erik Aronsson, företagare,Vargön
 14. Gisela Gavelin, kostekonom,Vänersborg
 15. Bengt Holmqvist, pensionär,Väne-Ryr
 16. Lisbeth Brodin, fd ingenjör,Vänersborg
 17. Tor Wendel, ingenjör,Frändefors
 18. Anton Lidell, stud,Frändefors
 19. Christer Thobiasson, pensionär,Vänersborg
 20. Piotr Gabrys, stud,Vänersborg
 21. Robert Magnusson, lantbrukare,Brålanda
 22. Tommy Christensson, företagare,V Tunhem
 23. Kristina Edvinsson, kvalitetstekniker,Vänersborg
 24. Sofia Jacobsson, sjuksköterska,Vänersborg
 25. Carina Norgren, ingenjör,Vargön
 26. Johan Feldtmann Lobrant, avdelningsförest ,Vänersborg
VÄNERSBORG
0001-08274

Svenskarnas parti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svenskarnas parti

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Ludvig Delin, 24 år, Studerande
Vänersborg
0972-08823

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kurt Karlsson, 67, Socionom, Vänersborg
 2. Anders Strand, 47, Teknikinformatör, Vänersborg
 3. Ola Wesley, 46, Mättekniker, Vänersborg
 4. Cecilia Skenhall, 41, Beteendevetare, Vänersborg
 5. Håkan Blomqvist, 61, Kommunanställd, Vänersborg
Vänersborg V och Vänersborg Ö
0110-07545
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kurt Karlsson, 67, Socionom, Vänersborg
 2. Anders Strand, 47, Teknikinformatör, Vänersborg
 3. Ola Wesley, 46, Mättekniker, Vänersborg
 4. Cecilia Skenhall, 41, Beteendevetare, Vänersborg
 5. Håkan Blomqvist, 61, Kommunanställd, Vänersborg
 6. Kenny Sandhöj, 29, Maskinoperatör, Vänersborg
 7. Wanpen Strand, 30, Student, Vargön
Vänersborg
0110-09368

Välfärdspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Välfärdspartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Morgan Larsson, Polisinspektör, Vänersborg
 2. Bengt Rydholm, Köpman, Vänersborg
 3. Isabell Bergman, Teknisk illustratör, Vargön
 4. Magdalena Hansson, Affärsbiträde, Frändefors
 5. Gunnar Johansson, Köpman, Vänersborg
 6. Sven-Gunnar Larsson, Musiker, Vänersborg
 7. Ridha Elouni, Personlig assistent, Vänersborg
 8. Maria Dackeberg, Kanslist, Vänersborg
 9. Karl-Axel Ekdahl, Företagare, Vänersborg
 10. Thomas Larsson, Vaktmästare, Vänersborg
 11. Roland Aronsson, Företagare, Brålanda
 12. Elisabeth Åberg, Konsult, Vänersborg
 13. Bernth Hesselroth, Sjukvårdare, Vänersborg
 14. Margareta Johansson, Habiliteringsassistent, Vänersborg
 15. Jan-Erik Strid, Industriarbetare, Vänersborg
 16. Agneta Eriksson, Företagare, Vänersborg
 17. Åsa-Katarina Liewendahl, Sångerska, Vänersborg
 18. Camilla Svensson, Läkarsekreterare, Vänersborg
 19. Ulrika Mattiasson, Hygientekniker, Vänersborg
 20. Gun Johansson, Köpman, Vänersborg
 21. Monica Hammar, Pensionär, Vargön
 22. Sigrid Olsson, Pensionär, Vargön
Vänersborg
0505-07538

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marianne Ramm, 62 år, socialpedagog
 2. Stefan Kärvling, 60 år, leg. lärare
 3. Åsa Olin, 49 år, leg. sjuksköterska
 4. Lutz Rininsland, 73 år, fd studie- och yrkesvägledare
 5. James Bucci, 48 år, ekonom
 6. Kristina Kay, 62 år, busschaufför
 7. Adam Frändelid, 35 år, fritidsledare
 8. Magnus Kesselmark, 61 år, ingenjör
 9. Ann-Christine Wollny, 64 år, barnsköterska
 10. Emir Terzic, 54 år, automationstekniker
 11. Eva Lindgren, 64 år, adjunkt
 12. Pontus Gläntegård, 34 år, ingenjör
 13. Eldbjörg Bryntesson, 71 år, pensionär
 14. Joachim Johansson, 49 år, truckförare
 15. Gittan Kollberg, 51 år, molekylärbiolog
 16. Kent Karlsson, 65 år, fritidspedagog
 17. Eva-Lisa Andersson, 74 år, fd bildlärare
 18. Ulf Andersson, 41 år, högskoleadjunkt
 19. Kenneth Allbom, 67 år, uppfinnare
 20. Anna Robertsson, 39 år, systemtekniker
 21. Göran Stenman, 58 år, rådman
 22. Yvonne Lindström, 52 år, undersköterska
 23. Martin Josephson, 23 år, barnsköterska
 24. Andréa Björklund, 35 år, leg. sjuksköterska
 25. Peter Wiklund, 26 år, snickare
 26. Ebon Rhedin, 89 år, fd adjunkt
 27. Martin Foldemark, 34 år, lastbilschaufför
Vänersborg
0005-05869

http://www.val.se