2014-09-23 13:28:12

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Röster

Samtliga 33 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Trollhättan

17,91%
5,39%
6,88%
3,19%
43,34%
6,45%
6,14%
10,08%
0,18%
0,44%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,02%
+1,19
2010: 81,83%

Röstfördelning - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6446 17,91% +270 -0,06 6176 17,98%
C Centerpartiet 1938 5,39% +434 +1,01 1504 4,38%
FP Folkpartiet liberalerna 2476 6,88% -110 -0,65 2586 7,53%
KD Kristdemokraterna 1147 3,19% -49 -0,29 1196 3,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15594 43,34% -1810 -7,32 17404 50,66%
V Vänsterpartiet 2321 6,45% +629 +1,53 1692 4,93%
MP Miljöpartiet de gröna 2210 6,14% +243 +0,42 1967 5,73%
SD Sverigedemokraterna 3628 10,08% +1868 +4,96 1760 5,12%
FI Feministiskt initiativ 66 0,18% +66 +0,18    
ÖVR Övriga partier 157 0,44% +88 +0,24 69 0,20%
  Giltiga röster 35983 100,00% +1629   34354 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 425 1,17% -72 -0,26 497 1,43%
OG Ogiltiga röster - övriga 17 0,05% +7 +0,02 10 0,03%
VDT Valdeltagande 36425 83,02% +1564 +1,19 34861 81,83%
  Antal röstberättigade 43874   +1271   42603  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trollhättan

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,47% 3,49% 7,54% 3,16% 41,49% 6,23% 6,98% 8,91% 0,24% 0,46% 1,35% 0,02% 86,59%
18,87% 1,91% 6,52% 2,70% 45,91% 6,17% 5,48% 11,57% 0,26% 0,61% 1,20%   78,97%
24,34% 3,37% 7,58% 2,90% 39,98% 4,31% 7,21% 9,18% 0,28% 0,84% 1,20% 0,18% 88,55%
21,48% 3,13% 8,15% 4,53% 42,06% 6,83% 4,94% 8,48% 0,08% 0,33% 1,14%   88,80%
15,36% 3,73% 6,48% 1,78% 43,87% 7,55% 8,70% 11,19% 0,36% 0,98% 1,14%   83,38%
17,11% 3,45% 7,27% 2,50% 50,88% 5,21% 5,14% 7,93% 0,22% 0,29% 1,52% 0,07% 89,46%
26,77% 3,83% 9,15% 2,62% 37,86% 5,99% 6,59% 6,66% 0,20% 0,34% 1,33%   86,96%
26,69% 4,93% 8,60% 3,73% 38,71% 3,73% 5,57% 7,72% 0,06% 0,25% 1,00%   85,63%
27,44% 4,54% 8,31% 3,00% 37,68% 2,80% 8,79% 7,34%   0,10% 1,24%   90,11%
20,53% 3,08% 7,53% 4,70% 42,77% 5,99% 6,42% 8,13% 0,26% 0,60% 1,60%   87,10%
23,14% 2,69% 8,61% 3,95% 36,68% 7,62% 7,89% 8,52% 0,54% 0,36% 0,89%   83,52%
23,38% 3,56% 7,33% 2,79% 38,38% 6,91% 7,54% 9,56% 0,21% 0,35% 1,71%   82,05%
19,54% 3,96% 7,79% 3,06% 38,32% 7,51% 9,94% 8,83% 0,21% 0,83% 1,57% 0,07% 82,60%
14,72% 3,06% 7,11% 2,37% 46,44% 8,99% 6,32% 9,98% 0,40% 0,59% 1,36%   75,89%
12,42% 3,42% 5,32% 2,28% 46,51% 10,14% 7,48% 12,29% 0,13%   1,25%   79,42%
23,30% 2,81% 6,85% 4,11% 42,14% 5,41% 6,20% 8,80% 0,14% 0,22% 1,42%   86,58%
24,16% 4,31% 5,26% 2,87% 34,69% 7,18% 10,53% 8,37% 1,44% 1,20% 3,02%    
14,03% 7,45% 6,16% 3,22% 45,35% 6,69% 5,22% 11,36% 0,12% 0,41% 0,96% 0,07% 79,43%
9,96% 2,77% 5,12% 2,70% 52,01% 8,71% 6,98% 10,86% 0,21% 0,69% 1,09%   76,50%
5,57% 1,00% 3,38% 2,55% 62,50% 9,85% 3,38% 10,86% 0,18% 0,73% 0,54%   61,15%
10,31% 1,97% 5,72% 2,62% 57,92% 10,40% 2,72% 7,69% 0,09% 0,56% 0,37% 0,19% 61,99%
22,35% 3,39% 7,20% 4,74% 39,46% 7,11% 6,35% 9,14% 0,17% 0,08% 0,92% 0,08% 81,77%
24,03% 3,41% 9,04% 4,82% 38,02% 5,09% 6,63% 8,50% 0,13% 0,33% 0,73%   90,66%
8,46% 1,64% 5,00% 3,45% 53,49% 6,21% 6,56% 15,01%   0,17% 0,77% 0,17% 76,62%
14,66% 1,19% 6,61% 3,30% 52,71% 7,40% 3,70% 10,04%   0,40% 0,52% 0,39% 61,37%
13,03% 0,67% 6,01% 2,78% 61,14% 5,68% 3,79% 6,57% 0,11% 0,22% 0,55%   64,50%
10,53% 1,32% 5,60% 3,79% 56,95% 7,24% 5,93% 8,07%   0,58% 0,74%   77,32%
12,05% 20,18% 5,12% 3,92% 28,61% 5,72% 4,52% 18,98%   0,90% 2,35%   83,95%
8,87% 34,70% 3,53% 1,81% 26,41% 5,72% 3,43% 14,78% 0,29% 0,48% 0,76%   87,21%
21,76% 7,55% 6,79% 3,29% 41,52% 4,39% 5,56% 8,85%   0,27% 1,09% 0,07% 91,78%
17,61% 13,43% 4,51% 4,40% 35,67% 4,63% 5,76% 13,54%   0,45% 2,42%   85,90%
6,78% 25,68% 4,95% 2,09% 32,59% 5,74% 4,69% 16,95%   0,52% 0,78%   85,13%
14,64% 7,02% 9,53% 2,77% 38,99% 6,67% 5,63% 14,38% 0,17% 0,17% 1,20% 0,17% 87,51%
15,30% 12,15% 8,55% 1,46% 35,10% 5,51% 3,94% 17,55% 0,11% 0,34% 1,22% 0,11% 86,97%
16,48% 6,53% 5,68% 3,98% 41,48% 6,82% 7,95% 9,94% 0,85% 0,28% 1,94% 0,28%  
Trollhättan 17,91% 5,39% 6,88% 3,19% 43,34% 6,45% 6,14% 10,08% 0,18% 0,44% 1,17% 0,05% 83,02%

Röstfördelning övriga partier - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
ENH Enhet 99 0,28% +99 +0,28    
VaP Vallmopartiet 4 0,01% +4 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 54 0,15% -15 -0,05 69 0,20%
  Totalt övriga partier 157 0,44% +88 +0,24 69 0,20%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Trollhättan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se