2014-09-23 13:28:12

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Röster - Valkrets 1 Trollhättan Norra

21,47%
3,49%
7,54%
3,16%
41,49%
6,23%
6,98%
8,91%
0,24%
0,46%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,59%
+2,07
2010: 84,53%

Röstfördelning - kommunvalkrets Valkrets 1 Trollhättan Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4033 21,47% +234 -0,06 3799 21,53%
C Centerpartiet 656 3,49% +254 +1,21 402 2,28%
FP Folkpartiet liberalerna 1417 7,54% -49 -0,76 1466 8,31%
KD Kristdemokraterna 594 3,16% -12 -0,27 606 3,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7794 41,49% -782 -7,10 8576 48,60%
V Vänsterpartiet 1171 6,23% +330 +1,47 841 4,77%
MP Miljöpartiet de gröna 1312 6,98% +181 +0,58 1131 6,41%
SD Sverigedemokraterna 1674 8,91% +888 +4,46 786 4,45%
FI Feministiskt initiativ 46 0,24% +46 +0,24    
ÖVR Övriga partier 87 0,46% +47 +0,24 40 0,23%
  Giltiga röster 18784 100,00% +1137   17647 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 258 1,35% -31 -0,26 289 1,61%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,02%     4 0,02%
VDT Valdeltagande 19046 86,59% +1106 +2,07 17940 84,53%
  Antal röstberättigade 21995   +771   21224  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Valkrets 1 Trollhättan Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,87% 1,91% 6,52% 2,70% 45,91% 6,17% 5,48% 11,57% 0,26% 0,61% 1,20%   78,97%
24,34% 3,37% 7,58% 2,90% 39,98% 4,31% 7,21% 9,18% 0,28% 0,84% 1,20% 0,18% 88,55%
21,48% 3,13% 8,15% 4,53% 42,06% 6,83% 4,94% 8,48% 0,08% 0,33% 1,14%   88,80%
15,36% 3,73% 6,48% 1,78% 43,87% 7,55% 8,70% 11,19% 0,36% 0,98% 1,14%   83,38%
17,11% 3,45% 7,27% 2,50% 50,88% 5,21% 5,14% 7,93% 0,22% 0,29% 1,52% 0,07% 89,46%
26,77% 3,83% 9,15% 2,62% 37,86% 5,99% 6,59% 6,66% 0,20% 0,34% 1,33%   86,96%
26,69% 4,93% 8,60% 3,73% 38,71% 3,73% 5,57% 7,72% 0,06% 0,25% 1,00%   85,63%
27,44% 4,54% 8,31% 3,00% 37,68% 2,80% 8,79% 7,34%   0,10% 1,24%   90,11%
20,53% 3,08% 7,53% 4,70% 42,77% 5,99% 6,42% 8,13% 0,26% 0,60% 1,60%   87,10%
23,14% 2,69% 8,61% 3,95% 36,68% 7,62% 7,89% 8,52% 0,54% 0,36% 0,89%   83,52%
23,38% 3,56% 7,33% 2,79% 38,38% 6,91% 7,54% 9,56% 0,21% 0,35% 1,71%   82,05%
19,54% 3,96% 7,79% 3,06% 38,32% 7,51% 9,94% 8,83% 0,21% 0,83% 1,57% 0,07% 82,60%
14,72% 3,06% 7,11% 2,37% 46,44% 8,99% 6,32% 9,98% 0,40% 0,59% 1,36%   75,89%
12,42% 3,42% 5,32% 2,28% 46,51% 10,14% 7,48% 12,29% 0,13%   1,25%   79,42%
23,30% 2,81% 6,85% 4,11% 42,14% 5,41% 6,20% 8,80% 0,14% 0,22% 1,42%   86,58%
24,16% 4,31% 5,26% 2,87% 34,69% 7,18% 10,53% 8,37% 1,44% 1,20% 3,02%    
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21,47% 3,49% 7,54% 3,16% 41,49% 6,23% 6,98% 8,91% 0,24% 0,46% 1,35% 0,02% 86,59%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Valkrets 1 Trollhättan Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
ENH Enhet 53 0,28% +53 +0,28    
VaP Vallmopartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 33 0,18% -7 -0,05 40 0,23%
  Totalt övriga partier 87 0,46% +47 +0,24 40 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Valkrets 1 Trollhättan Norra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se