Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - Trollhättan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21995 23,0% 31,2% 21,8% 24,0% 7,0% 49,5% 50,5% 3,2%  
Valkrets 2 Trollhättan Södra 21879 19,5% 32,5% 24,0% 24,1% 7,4% 50,2% 49,8% 7,8%  
Trollhättan 43874 21,3% 31,8% 22,9% 24,1% 7,2% 49,9% 50,1% 5,5%

http://www.val.se