Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Alingsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alingsås N 15903 17,8% 29,9% 23,7% 28,6% 6,1% 49,1% 50,9% 3,2%  
Alingsås S 14713 18,9% 32,2% 22,9% 25,9% 6,4% 48,9% 51,1% 3,8%  
Alingsås 30616 18,3% 31,0% 23,3% 27,3% 6,2% 49,0% 51,0% 3,5%

http://www.val.se