2014-09-23 14:07:28

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Röster - Alingsås N

21,69%
7,32%
11,78%
6,82%
27,44%
6,44%
9,95%
7,38%
0,31%
0,86%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,85%
+2,06
2010: 84,78%

Röstfördelning - kommunvalkrets Alingsås N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2956 21,69% -170 -2,78 3126 24,47%
C Centerpartiet 998 7,32% +226 +1,28 772 6,04%
FP Folkpartiet liberalerna 1606 11,78% -409 -3,99 2015 15,77%
KD Kristdemokraterna 929 6,82% -38 -0,75 967 7,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3740 27,44% +400 +1,30 3340 26,14%
V Vänsterpartiet 878 6,44% +84 +0,23 794 6,21%
MP Miljöpartiet de gröna 1356 9,95% +171 +0,67 1185 9,28%
SD Sverigedemokraterna 1006 7,38% +544 +3,77 462 3,62%
FI Feministiskt initiativ 42 0,31% +42 +0,31    
ÖVR Övriga partier 117 0,86% +2 -0,04 115 0,90%
  Giltiga röster 13628 100,00% +852   12776 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 180 1,30% -24 -0,27 204 1,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,02%     3 0,02%
VDT Valdeltagande 13811 86,85% +828 +2,06 12983 84,78%
  Antal röstberättigade 15903   +590   15313  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Alingsås N

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,93% 3,43% 10,05% 6,70% 30,49% 8,46% 12,14% 7,96% 0,34% 0,50% 1,57%   78,56%
11,15% 16,88% 17,36% 4,14% 29,30% 5,89% 5,41% 9,24%   0,64% 1,10%   83,44%
25,85% 4,26% 12,20% 5,03% 17,62% 9,20% 19,07% 5,91% 0,39% 0,48% 0,77%   89,43%
25,68% 3,56% 11,72% 8,15% 29,80% 4,97% 9,56% 5,62% 0,19% 0,75% 1,11%   89,54%
21,69% 11,25% 17,05% 14,85% 15,89% 4,87% 5,22% 8,35% 0,23% 0,58% 1,15%   88,98%
15,95% 18,10% 16,43% 7,14% 23,81% 3,10% 3,33% 11,67% 0,24% 0,24% 2,33%   83,33%
20,79% 4,13% 8,26% 6,39% 33,72% 7,01% 11,60% 6,46% 0,23% 1,40% 1,38%   85,77%
19,68% 4,32% 9,04% 10,34% 29,42% 8,63% 12,05% 5,52% 0,30% 0,70% 1,19% 0,10% 88,90%
14,21% 3,17% 7,74% 6,22% 35,28% 10,28% 11,68% 9,26% 0,13% 2,03% 0,76%   74,48%
21,24% 12,43% 7,51% 5,49% 21,53% 7,80% 11,42% 10,55% 0,43% 1,59% 1,70%   87,67%
14,72% 11,66% 16,61% 2,59% 36,16% 5,18% 3,30% 8,72% 0,12% 0,94% 1,85%   83,74%
37,26% 5,10% 11,77% 6,92% 17,60% 3,52% 13,35% 3,88% 0,36% 0,24% 0,60%   88,57%
18,13% 22,96% 11,63% 3,02% 24,32% 5,44% 2,87% 11,18% 0,15% 0,30% 2,35% 0,29% 82,13%
26,65% 4,76% 12,93% 6,34% 26,72% 4,92% 9,04% 6,82% 0,56% 1,27% 1,33%   87,71%
22,60% 2,81% 12,30% 6,79% 35,60% 4,57% 9,13% 5,50% 0,12% 0,59% 0,47%   89,66%
23,36% 5,61% 8,41% 7,94% 22,43% 7,48% 14,02% 6,54% 2,80% 1,40% 3,60%    
Alingsås N 21,69% 7,32% 11,78% 6,82% 27,44% 6,44% 9,95% 7,38% 0,31% 0,86% 1,30% 0,02% 86,85%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Alingsås N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
K Kommunistiska Partiet 85 0,62% -5 -0,08 90 0,70%
SVP Svenskarnas parti     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 32 0,23% +8 +0,05 24 0,19%
  Totalt övriga partier 117 0,86% +2 -0,04 115 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Alingsås N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se