2014-09-26 17:43:39

Val till kommunfullmäktige - Röster - Värmlands län

Röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
15,01% 10,44% 4,41% 1,92% 46,72% 7,10% 5,37% 8,58% 0,21% 0,24% 1,47% 0,02% 81,11%
9,82% 14,27% 2,29% 2,85% 28,90% 7,21% 0,67% 6,02% 0,04% 27,93% 2,17% 0,04% 68,56%
19,44% 4,62% 3,14% 2,11% 40,63% 7,04% 2,44% 17,57% 0,10% 2,93% 1,44% 0,04% 80,69%
14,56% 13,28% 2,72% 2,78% 47,26% 4,10% 3,83% 9,21% 0,07% 2,19% 1,07% 0,12% 86,12%
16,29% 11,06% 2,08% 0,93% 50,96% 4,12% 5,13% 8,70% 0,20% 0,52% 1,73% 0,02% 82,09%
6,45% 11,29% 6,51% 0,59% 50,60% 8,65% 1,95% 13,58% 0,09% 0,29% 1,19% 0,02% 80,57%
20,47% 5,01% 5,90% 8,03% 42,48% 5,11% 7,36% 5,37% 0,10% 0,17% 1,01% 0,02% 88,89%
22,89% 5,83% 5,53% 5,16% 36,26% 5,72% 8,92% 6,72% 1,59% 1,40% 1,29% 0,03% 85,72%
16,85% 16,71% 2,52% 2,88% 42,53% 4,41% 5,02% 8,66% 0,10% 0,30% 1,67%   85,76%
17,10% 11,25% 9,31% 3,41% 37,84% 7,41% 4,85% 8,51% 0,07% 0,24% 1,68% 0,02% 83,69%
4,32% 12,71% 11,56% 0,24% 57,46% 4,28% 2,52% 6,80% 0,08% 0,04% 0,36%   82,08%
12,04% 13,55% 1,13% 2,33% 43,66% 12,80% 1,28% 12,95% 0,11% 0,15% 1,95% 0,04% 83,11%
14,93% 20,42% 4,66% 1,30% 29,10% 2,65% 5,03% 8,74% 0,15% 13,02% 1,22% 0,02% 84,50%
11,90% 24,65% 2,05% 2,12% 25,45% 2,35% 3,31% 13,76% 0,06% 14,35% 1,29% 0,01% 82,41%
17,66% 12,61% 2,37% 1,30% 46,37% 7,37% 2,25% 9,61% 0,12% 0,35% 1,35% 0,01% 78,36%
8,50% 24,50% 11,00% 13,67% 29,75% 1,39% 2,46% 7,24% 0,03% 1,45% 1,37%   75,34%
Värmlands län 17,41% 10,91% 5,12% 3,80% 39,19% 5,68% 5,69% 8,63% 0,60% 2,97% 1,37% 0,03% 83,17%

http://www.val.se