2014-09-18 18:12:17

Val till kommunfullmäktige i Tingsryd - Röster

Samtliga 8 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Tingsryd

18,21%
23,59%
1,59%
3,51%
30,54%
3,80%
3,06%
11,65%
0,16%
3,60%
0,28%
M C FP KD S V MP SD FI TIA ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,54%
+2,27
2010: 79,27%

Röstfördelning - kommun Tingsryd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1446 18,21% -643 -8,62 2089 26,83%
C Centerpartiet 1873 23,59% -223 -3,33 2096 26,92%
FP Folkpartiet liberalerna 126 1,59% -76 -1,01 202 2,59%
KD Kristdemokraterna 279 3,51% -23 -0,36 302 3,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2425 30,54% +372 +4,18 2053 26,36%
V Vänsterpartiet 302 3,80% +9 +0,04 293 3,76%
MP Miljöpartiet de gröna 243 3,06% -91 -1,23 334 4,29%
SD Sverigedemokraterna 925 11,65% +513 +6,36 412 5,29%
FI Feministiskt initiativ 13 0,16% +13 +0,16    
TIA Tingsrydsalternativet 286 3,60% +286 +3,60    
ÖVR Övriga partier 22 0,28% +16 +0,20 6 0,08%
  Giltiga röster 7940 100,00% +153   7787 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 150 1,85% -16 -0,23 166 2,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02% -1 -0,01 3 0,04%
VDT Valdeltagande 8092 81,54% +136 +2,27 7956 79,27%
  Antal röstberättigade 9924   -113   10037  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tingsryd

Område M C FP KD S V MP SD FI TIA ÖVR BLANK OG VDT
15,51% 22,07% 1,13% 2,40% 30,61% 2,96% 1,76% 20,38%   3,03% 0,14% 1,80%   80,18%
14,01% 28,61% 0,75% 1,66% 26,20% 5,12% 2,86% 10,39%   9,64% 0,75% 0,60%   77,86%
22,86% 15,65% 2,16% 6,08% 35,94% 2,47% 2,88% 9,27% 0,10% 2,37% 0,21% 1,82% 0,10% 75,46%
22,59% 17,05% 2,09% 5,53% 36,05% 3,44% 2,32% 8,23% 0,07% 2,47% 0,15% 1,91%   81,52%
19,70% 21,79% 1,42% 2,09% 32,89% 3,42% 4,59% 10,60% 0,25% 2,92% 0,33% 2,12%   82,54%
19,92% 23,82% 1,40% 2,70% 31,23% 4,10% 4,10% 10,51% 0,60% 1,40% 0,20% 2,34% 0,10% 81,46%
12,51% 38,10% 1,79% 3,74% 20,39% 5,44% 2,36% 9,34% 0,08% 6,01% 0,24% 1,83%   81,38%
16,39% 18,03% 2,46% 2,46% 23,77% 5,74% 12,30% 16,39% 0,82%   1,64% 2,40%    
Tingsryd 18,21% 23,59% 1,59% 3,51% 30,54% 3,80% 3,06% 11,65% 0,16% 3,60% 0,28% 1,85% 0,02% 81,54%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tingsryd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,28% +16 +0,20 6 0,08%
  Totalt övriga partier 22 0,28% +16 +0,20 6 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tingsryd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se