2015-02-16 09:44:49

Val till kommunfullmäktige i Falun - Röster

Under februari 2015 genomfördes en förnyad sammanräkning för detta område. Protokollet visar resultatet efter denna sammanräkning. Protokollet från 2014 finns hos länsstyrelsen.

Samtliga 37 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Falun

21,46%
11,38%
5,23%
2,64%
31,18%
8,10%
7,35%
8,30%
0,24%
3,73%
0,37%
M C FP KD S V MP SD FI FAP ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,42%
+2,57
2010: 82,85%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8109 21,46% -484 -2,59 8593 24,05%
C Centerpartiet 4301 11,38% +1283 +2,94 3018 8,45%
FP Folkpartiet liberalerna 1976 5,23% +429 +0,90 1547 4,33%
KD Kristdemokraterna 996 2,64% -283 -0,94 1279 3,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11781 31,18% -1491 -5,97 13272 37,15%
V Vänsterpartiet 3062 8,10% +1280 +3,12 1782 4,99%
MP Miljöpartiet de gröna 2778 7,35% +365 +0,60 2413 6,75%
SD Sverigedemokraterna 3137 8,30% +1732 +4,37 1405 3,93%
FI Feministiskt initiativ 91 0,24% +91 +0,24    
FAP Falupartiet 1411 3,73% -707 -2,19 2118 5,93%
ÖVR Övriga partier 138 0,37% -160 -0,47 298 0,83%
  Giltiga röster 37780 100,00% +2055   35725 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 762 1,98% +23 -0,05 739 2,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 24 0,06% +13 +0,03 11 0,03%
VDT Valdeltagande 38566 85,42% +2091 +2,57 36475 82,85%
  Antal röstberättigade 45151   +1123   44028  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falun

Område M C FP KD S V MP SD FI FAP ÖVR BLANK OG VDT
19,34% 13,86% 4,92% 2,26% 31,14% 8,17% 7,37% 9,04% 0,25% 3,33% 0,32% 2,06% 0,02% 84,33%
18,33% 21,24% 2,91% 2,72% 29,29% 6,21% 4,07% 11,83% 0,10% 2,91% 0,39% 4,36%   83,44%
17,97% 16,95% 1,65% 2,43% 32,81% 8,63% 5,02% 11,46% 0,24% 2,75% 0,08% 1,55%   84,80%
21,46% 23,45% 2,30% 2,59% 23,85% 5,39% 5,19% 12,08% 0,10% 3,29% 0,30% 1,67% 0,10% 87,33%
8,18% 2,59% 2,69% 1,20% 40,78% 16,15% 10,17% 13,36% 0,30% 3,89% 0,70% 3,37%   74,36%
17,40% 25,33% 2,94% 1,55% 26,47% 5,64% 4,41% 12,34%   3,27% 0,65% 2,23% 0,08% 79,96%
22,34% 7,86% 8,94% 2,77% 30,83% 8,40% 10,28% 4,47% 0,27% 3,75% 0,09% 1,67%   87,67%
21,08% 17,04% 2,91% 1,35% 31,17% 6,95% 4,48% 10,20% 0,11% 4,48% 0,22% 1,33%   84,33%
13,72% 31,19% 2,21% 1,63% 26,39% 5,57% 2,59% 14,11% 0,10% 2,11% 0,38% 1,70%   79,82%
13,09% 6,95% 1,94% 1,29% 47,17% 8,16% 3,88% 13,00% 0,16% 4,12% 0,24% 1,82%   80,17%
10,60% 6,20% 2,50% 2,50% 43,90% 11,10% 8,10% 9,60% 0,40% 4,40% 0,70% 1,67% 0,10% 71,44%
23,99% 9,66% 8,31% 2,43% 28,45% 7,50% 8,18% 7,64% 0,20% 3,45% 0,20% 1,86%   80,99%
23,53% 8,88% 10,02% 3,69% 23,72% 9,64% 13,89% 3,31% 0,28% 3,02%   0,66% 0,09% 87,09%
11,94% 37,97% 2,50% 1,25% 21,21% 3,92% 2,32% 15,69% 0,71% 2,50%   2,94%   83,05%
23,44% 9,36% 11,87% 3,62% 26,96% 8,15% 10,06% 2,21% 0,10% 3,72% 0,50% 1,29%   87,26%
20,10% 7,26% 7,26% 3,50% 40,86% 6,23% 7,65% 3,24% 0,26% 3,50% 0,13% 2,16%   90,16%
30,46% 11,98% 3,86% 2,23% 27,21% 6,09% 5,89% 8,63%   3,25% 0,41% 3,05%   89,91%
26,86% 6,04% 6,04% 1,67% 27,12% 12,34% 10,15% 6,04% 0,39% 2,96% 0,39% 2,63%   83,58%
22,90% 7,56% 7,08% 2,36% 30,46% 9,33% 12,40% 4,13% 0,47% 3,07% 0,24% 1,17%   88,17%
19,66% 10,34% 5,86% 1,03% 22,07% 12,07% 21,72% 3,79% 2,76% 0,34% 0,34% 3,97%    
23,52% 8,98% 5,53% 3,00% 31,23% 8,04% 7,34% 7,59% 0,23% 4,13% 0,41% 1,89% 0,10% 86,50%
23,60% 22,94% 2,63% 2,96% 20,53% 5,60% 6,59% 10,98% 0,11% 4,06%   0,98%   89,67%
18,80% 5,87% 3,91% 2,07% 38,91% 11,85% 8,15% 6,20% 0,43% 3,37% 0,43% 2,64% 0,21% 79,51%
25,17% 8,63% 6,22% 2,21% 30,79% 7,56% 8,17% 7,10% 0,07% 3,61% 0,47% 1,19% 0,07% 87,91%
23,41% 8,23% 5,08% 3,08% 31,44% 7,22% 6,49% 8,09% 0,33% 6,49% 0,13% 2,03%   86,12%
21,52% 7,60% 5,12% 4,95% 32,88% 8,37% 6,83% 7,17%   4,95% 0,60% 2,25% 0,08% 85,83%
24,51% 8,27% 6,20% 3,72% 31,54% 6,41% 6,00% 9,62%   3,21% 0,52% 2,32%   86,16%
28,07% 6,77% 5,30% 2,36% 31,99% 6,67% 8,24% 5,89%   4,22% 0,49% 2,30% 0,10% 85,86%
20,08% 7,90% 5,71% 4,37% 31,85% 8,15% 6,97% 8,74%   5,88% 0,34% 2,38%   81,54%
25,66% 7,60% 6,34% 3,10% 31,56% 7,15% 6,05% 7,52% 0,07% 4,72% 0,22% 1,09%   83,44%
30,55% 5,78% 6,03% 3,08% 25,67% 9,11% 9,11% 6,93% 0,64% 3,08%   1,77%   82,52%
16,97% 6,79% 4,75% 1,89% 35,37% 12,75% 8,45% 8,45% 0,15% 3,70% 0,75% 2,43%   82,16%
29,41% 9,11% 5,12% 2,56% 28,18% 7,31% 7,31% 6,74%   3,98% 0,28% 1,31%   88,19%
23,57% 7,53% 5,81% 3,44% 31,86% 9,80% 9,04% 4,52% 0,43% 3,44% 0,54% 2,00%   83,01%
17,18% 5,73% 3,96% 2,64% 40,20% 8,59% 7,82% 8,92% 0,55% 3,85% 0,55% 1,73%   73,74%
24,39% 10,61% 12,11% 3,33% 28,95% 4,91% 6,75% 4,91% 0,18% 3,42% 0,44% 1,54% 1,11% 90,92%
26,14% 19,32% 3,06% 2,36% 24,13% 5,94% 4,98% 10,58%   2,88% 0,61% 2,39%   87,40%
23,03% 5,51% 4,72% 3,05% 36,91% 8,66% 6,30% 6,30% 0,30% 4,92% 0,30% 1,07% 0,19% 87,35%
20,97% 6,18% 8,06% 2,96% 23,39% 11,29% 14,52% 7,80% 2,96% 0,81% 1,08% 4,12%    
Falun 21,46% 11,38% 5,23% 2,64% 31,18% 8,10% 7,35% 8,30% 0,24% 3,73% 0,37% 1,98% 0,06% 85,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
FaV Faluns väl 30 0,08% +5 +0,01 25 0,07%
ENH Enhet 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -229 -0,64 229 0,64%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 107 0,28% +63 +0,16 44 0,12%
  Totalt övriga partier 138 0,37% -160 -0,47 298 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se